Hoppa till innehåll

Filarkiv

Här hittar du material från seminarier, årsmöten, m.m.


Upphandlingsseminarium – Serviceresor, 2023-05-10

Vårseminariet -2023

Årsmöteshandlingar 2023

Domar – Förvaltningsrätten & Kammarrätten, 2021

Presentation – Upphandlingsseminarium 22-04-26

SFF,s Vårseminarium 2022, presentationer


Program & Presentation – Upphandlingsseminarium serviceresor 21-10-27

Upphandlingsseminarium-Serviceresor-20211027

Program-27-okt-2021-Upphandlingsseminarium


Remissvar till Transportstyrelsen från SFF

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation TSF 2020-144
Remiss-forslag-forandringar-Transportstyrelsens-foreskrifter-allmanna-rad-om-taxiforarlegitimation

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter
Remiss-forslag-forandringar-Transportstyrelsens-foreskrifter-TSFS 2016-105-avgifter-1


Revisionsberättelse Svenska Färdtjänstföreningen, 2020

Revisionsberättelse-SFF-2020


Årsmötesprotokoll Svenska Färdtjänstföreningens årsstämma 2020-05-13

Protokoll-Arsmote-SFF-2020-05-13


Protokoll Svenska Färdtjänstföreningens årsstämma 2017

SFF-Protokoll-arsstämma-2017-05-08_2017-06-09_07-54-26


Europeiska unionens officiella tidning med dataskyddsförordningen

EUs-officiella-tidning-dataskyddsforordningen


Remissyttrande från SFF över utredningen ”Taxi och samåkning: i dag, i morgon och i övermorgon” (SOU 2016:86)

Remiss-taxiutredningen-N2016_07415_MRT


Yttrande från DO angående anmälan mot Skånetrafiken om diskriminering

DO-Yttrande-slutversion
DO-Belsut-ANM2015-78


Faktablad om rullstolar- bussresor & tågresor

Faktablad-Rullstolar-bussresor
Faktablad-Rullstolar-tagresor


SFF,s årsmöteshandlingar 2015

Handlingar
SFF-arsmote-maj-2015
160518-arsstamma-sff


”Res lätt med biljett” – SFF,s remissvar om biljetter inom kollektivtrafiken

N2015_1702TS_svenska fardtjanstforeningen_remiss billjett


SFF,s årsmöteshandlingar 2014

Handlingar
Forslag-dagordning-och-kallelse
Forslag-verksamhetsplan-SFF-verksamhetsaret-2014
150122-Verksamhetsberattelse-2014
Revisionsberattelse-2014-150413
Balansrakning-2014
Budget-2015
Resultatrakning-2014


Presentationsmaterial från Upphandlingsseminariet 22 april 2015

Upphandlingsseminarium-20150422