Styrelsen

ORDFÖRANDE
Per Junesjö
Odelbergsvägen 73, 122 37 Enskede
Mobil (kansli): 0707 – 87 25 90
info@fardtjanst.nu
Pia-Borg-LindblomSEKRETERARE
Pia Borg Lindblom

Färdtjänsthandläggare, Region Blekinge
0455 – 73 71 66
pia.borglindblom@regionblekinge.se
Pehr-ElfstrandLEDAMOT
Pehr Elfstrand
Gruppchef, Trafikförvaltningen, Region Stockholm
070-786 18 24
pehr.elfstrand@sll.se
LEDAMOT
Lars Lindahl
Bitr trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 080
lars.lindahl@regionkalmar.se
Anna-Karin-MalmLEDAMOT
Anna-Karin Malm

Serviceresechef, Jönköpings Länstrafik
010 – 241 56 05
anna-karin.malm@jlt.se
LEDAMOT
Lars Hellström

Enhetschef Serviceresor, Malmö stad
0731-51 10 79
Lars.hellstrom@malmo.se
M-HolmlundLEDAMOT
Mathias Holmlund

Enhetschef
Länstrafiken i Jämtlands Län, Region Jämtland, Härjedalen
Tel: 063-554 13 31. Mobil: 073-056 65 23
mathias.holmlund@regionjh.se
Elisabeth ÖSUPPLEANT
Elisabeth Öberg
Tillståndsenheten för färdtjänst, Umeå Kommun
901 84 Umeå
090-16 22 78
elisabeth.b.oberg@umea.se
SUPPLEANT
Carolina Broddéus
Utvecklingsledare, Göteborgs Stad
076-511 23 46
carolina.broddeus@fastighet.goteborg.se
SUPPLEANT
Björn Ringström
Färdtjänsthandläggare, Uppsala Kommun
018-727 54 35
bjorn.ringstrom@uppsala.se
bjoernEkonomiansvarig
Björn Nilsson

Länsmansvägen 30, 128 38 Skarpnäck
bjorn.nilsson.skarpnack@gmail.com