Hoppa till innehåll

Syfte

Om föreningen – Syfte

Föreningen har bildats för att

•    underlätta erfarenhetsutbyte
•    ta fram skräddarsydda utbildningar till självkostnadspris
•    ta initiativ till att det finns handböcker inom verksamhetens område
•    sprida nyheter i branschen
•    vara referensgrupp
•    underlätta upphandlingar
•    öka professionalismen och statusen på alla som arbetar inom branschen
•    idka lobbyverksamhet gentemot tillverkare av apparater, utrustning, system etc. av        intresse för branschen

Föreningen vänder sig till alla som arbetar inom färdtjänstverksamheter samt förtroendevalda som arbetar med frågorna.
Vill du och/eller din organisation bli medlem se information om medlemsavgifter.