Hoppa till innehåll

Medlemsavgift

Både privatpersoner och organisationer kan bli medlemmar i Svenska Färdtjänstföreningen.

För organisationer, kommuner och trafikhuvudmän (medlemsförteckning SFF)

Medlemsförmåner

• Nätverk – matrikel
• Bättre erfarenhetsutbyte i färdtjänstfrågor
• Skräddarsydda utbildningar till självkostnadspris för all personal
• Sprida nyheter i branschen
• Medverka i referensgrupp
• Få idéer på hur man förbättrar upphandlingar i samband med färdtjänsttrafik o.d.
• Högre status/professionalism för personal och organisation

En medlemsorganisation betalar serviceavgift, vilken är avdragsgill. Den bestäms av mängden färdtjänstresenärer som organisationen betjänarDärtill kommer en medlemsavgift på 100 kronor 

Inom varje organisation väljer man själv sin kontaktperson som förmedlar informationen till och från föreningen.
En organisation som blir medlem får rabatterade utbildningar för hela sin personal. 

Serviceavgift för organisationer
Antal färdtjänstberättigade / Kronor per år, exklusive moms

1 – 2500
 1 500 kr
2501 – 5000
 3 000 kr
5001 – 10 000
 4 000 kr
10 001 – 20 000
 5 000 kr
20 001 – 40 000
 6 000 kr
40 001 –
 7 500 kr

Serviceavgiften sätts in på bankgiro: 5725-4666
Organisationsnummer: 857209 – 9607

Glöm inte att ange kontaktperson!


Medlemsförmåner för privatpersoner (om avgiften betalas privat)

• Nätverk – matrikel
• Organiserat erfarenhetsutbyte i färdtjänstfrågor
• Information om nyheter i branschen
• Möjlighet att medverka i referensgrupper
• Få idéer på hur man förbättrar och utvecklar sig själv och verksamheten
• Högre status/professionalism

Personligt medlemskap kostar 100 kr per person och år. Privat medlemskap ger ej rabatt på kurser etc.

Avgiften betalas på bankgiro: 5725-4666