SFF Vårseminarium 2019

Presentation 1

Per Junesjö och Anders Göransson

Utredningen om ”särskilda persontransporter” (dvs färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor) behandlas. Eftersom Näringsdepartementet ännu bereder ärendet har de avböjt att medverka. SFF redovisar i stället sitt och några remissinstansers uppfattningar.
Presentationen i PDF-format: 1-Utredning-sarsk-persontransporter-varsem-2019

Presentation 2

Peter Lindgren, projektledare

SKL driver ett projekt om ett Sverige-gemensamt medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Peter Lindgren från Sveriges Kommuner och Landsting.
Presentationen i PDF-format: 2-SKL-Halso-och-sjukvardens-intyg

Presentation 3

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

Mattias Andersson berättar om vad som är aktuellt från Svensk Kollektivtrafik.
Presentationen i PDF-format: 3-Det-hander-pa-Svensk-Kollektivtrafik-SFF-Varseminarium-2019

Presentation 4

Tom Andersson, Trafikanalys

Funktionshinder i kollektivtrafik (regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning). Tom Andersson från Trafikanalys redovisar utredningen.
Presentationen i PDF-format: 4-UTR-2018-8-SFF-Maj-2019-trafikanalys

Presentation 5

Anders Nyqvist

NP-diagnoser inom färdtjänst. Habiliteringsöverläkare Anders Nyqvist, Växjö delar med sig av sina erfarenheter.
Presentationen i PDF-format: 5-Neuropsykiatriska-funktionshinder-och-fardtjanst

Presentation 6

Henry Freij

Vi ägnar en lång stund till att lyssna till Henry Freij som redovisar intressanta domar och rättsfall från färdtjänst och riksfärdtjänst.
Presentationen i PDF-format: 6-Intressanta-kammarrattsdomar-Henry-Frey

Presentation 7, 8, 9

I ett par korta programpunkter redovisar vi hur det gått för Umeå med sin nya E-tjänst i verksamhetssystemet och redovisar den ministudie som gjorts angående utbildningsbakgrund på de som gått SFF;s kurser. Vi presenterar också några tankar runt en ny utbildning.
Presentationerna i PDF-format: 7-Utveckling-av-Etjanst-i-verksamhetssystemet-Umeå
8-Utbildningsbakgrund
9-Workshop-utredningar