Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 9 – 2021

Event och Kurser våren 2022
Vi har nu i huvudsak lagt kursschema för våren 2022

I vår kommer vi återigen att hålla till på Scandic Ariadne.
Vi har funnit det lämpligast så, då hotellet kan reservera rum (släpps en månad före kursstart) till ett fixerat och rimligt pris. Mer information kommer på vår hemsida.

 • Grundkurs färdtjänst –  2 – 3  april, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Riksfärdtjänst –  4 april, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Fortsättningskurs Färdtjänst – 5 – 6 maj, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Vårseminarium – 27 april, Ersta konferens, Stockholm
 • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  26 april, Ersta konferens, Stockholm
 • Färdtjänstutredning Workshop – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden.  26 april, Ersta konferens, Stockholm 

Anmäl dig på vår kurssida!Svensk kollektivtrafiks nätverksmöte MERIT
Svensk Kollektivtrafiks nätverk för serviceresor hade sitt nätverksmöte i Falkenberg den 19 – 20 oktober.

Det var ett efterlängtat återseende efter ett långt uppehåll under coronapandemin. Runt 80 personer hade mött upp till eventet.

Deltagarna hälsades välkomna av Svensk Kollektivtrafiks Mattias Andersson och till Falkenberg av Hallandstrafikens VD Andreas Almqvist.


Hallandstrafikens VD Andreas Almqvist

Mattias konstaterade att MERITs 20-års jubileum kom av sig pga coronapandemin men informerade också om att Svensk Kollektivtrafik varit aktiva på webben och upprätthållit kontakt med landets olika huvudmän. På detta sätt har man via erfarenhetsutbyte lyckats ta fram nya gemensamma riktlinjer.

Övriga punkter som togs upp var:

 • Skånetrafiken miljömärkta serviceresor
 • Projekt om trappklättring, tunga personer och bår
 • Hallandstrafiken – sjukresor så funkar det hos oss
 • Sjukresor i Västernorrland ger inte längre rabatt för färdtjänst-resenärer. Jurister anser ett det strider mot lagen
 • Skall man tolka färdtjänstlagen annorlunda nu efter dom i förvaltningsrätten om en blind person som ej fått prövningstillstånd för rätt till färdtjänst?
 • Vad har vi lärt oss under pandemin?

Nästa MERIT-möte blir i Stockholm den 11 -12 maj 2022.SFF och Svensk Kollektivtrafiks serviceseminarium
Svensk Kollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen samarrangerade som vanligt ett seminarium om upphandlingsfrågor kring transporter och beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.

Detta är ett uppskattat event som arrangerats för sjätte året. Precis som förra året var detta ett digitalt seminarium.

Bland ämnena som avhandlades fanns bland annat: ”Hur utvärderar man kvalité” där Per Tranström från Lunds Kommun redovisade sina erfarenheter,  Johan Wahn, affärschef och Sune Nyman, projektledare Upphandling, berättade om Västtrafiks upphandling och hur man jobbat där med SIU, prekvalificering och utvärdering.

Efter kaffepaus så höll Henry Feij ett inlägg över rubriken ”Vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa”.

En punkt som väckte diskussion var arbetet med det så kallade mätdirektivet från EU. Det var RISE som representerade Sverige i gruppen. Där visade det sig att det fanns risk att man inte fick ”fjärrstyra” taxametern. Något som regelmässigt sker från de olika planeringssystem som används inom samhällsbetalda resor.  Här föreslogs att ett särskilt möte med RISE där olika intressenter skulle delta.

Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet redovisade de effekter som pandemin haft på taxibranschen.

Från TYA berättade Anna Nersing och Per-David Wennberg om det arbete man bedriver för att ta fram en branschnorm. Dagen avslutades med att Mats Hjälm, utredare vid Transportstyrelsen berättade om arbetet med att reviderade föreskrifter om taxiförarlegitimation och Lars Hellström som berättade om hur man upphandlat ett nytt planeringssystem till färdtjänsten i Malmö kommun.

Dokumentationen från seminariet finns härhttps://fardtjanst.nu/wp-content/uploads/2021/11/Upphandlingsseminarium-Serviceresor-20211027.pdfJonas Johansson projektledare för ”Kraftsamling MERIT”Jonas Johansson

Jonas Johansson har anställts som projektledare för verksamhetsutveckling inom serviceresor.

Projektet drivs under ett år och har skapats på önskemål av medlemmarna för ett stärkt gemensamt stöd i dessa frågor. Uppdraget kommer bland annat att hantera frågor om standarder, miljö och upphandling, t ex framtagning av mallar och underlag för att underlätta upphandlingar och säkra kravfångst.

Jonas kommer från Skånetrafiken där han jobbat sedan 2019 som affärsutvecklare på serviceresor och buss. Dessförinnan har han arbetat för Västtrafik AB, som strateg för integrerad trafik och strateg för tillgänglighet.
Jonas startar uppdraget från årsskiftet.Två kommuner överlåter färdtjänsten

Kävlinge kommun vill att färdtjänstuppdraget i kommunen lämnas över till Skånetrafiken våren 2022.

Förändringen skulle innebära en ökad service för resenärerna samtidigt som Kävlinge kommun får en färdtjänstleverantör med hög kapacitet och stort fokus på tillgänglighet och hållbara resor skriver Kävlinge kommun i ett pressmeddelande.

En annan kommun som fattat ett lika rtat beslut är Älmhult. Där har det har varit många turer kring upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst de senaste året.. I framtiden ska det vara slut på de problemen då kommunen ska vara med i Region Kronobergs upphandling av skolskjuts och färdtjänst i stället för att ha en egen upphandling. Beslutet togs på senaste fullmäktigemötet har Taxi I dag rapporterat.

Det innebär att ytterligare två kommuner överlåtit sin färdtjänst.Anropsstyrd trafik ökar resandet
Återigen har det konstaterats att man kan öka resandet om man gör det enkelt att beställa och betala sin anropsstyrda resa.

Sergei Dytckov och Fabian Lorig, vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet, har undersökt hur anropsstyrd kollektivtrafik kan förbättra servicen i områden där det är svårt att bedriva lönsam kollektivtrafik. Om taxiresan till busshållplatsen ingår i bussbiljetten skulle det öka användandet av kollektivtrafiken.

Men det finns utmaningar poängterar man.

–Flera tidigare pilotstudier har visat hög servicekvalitet för resenären, men även bristande lönsamhet. Vi tror på tekniken och att anropsstyrd trafik kan göra kollektivtrafik mer attraktiv, kanske också mer kostnadseffektiv.

Läs mer härhttps://www.forskning.se/2021/11/08/anropsstryrd-taxi-kollektivtrafik-pa-landet/


 

Ny ordförande i TaxiförbundetLennart Kalderén. Foto: Salems kommun

Lennart Kalderén valdes enhälligt till ny ordförande i Svenska Taxiförbundet på förbundskongressen.

Han efterträder Chris Heister som varit ordförande sedan 2018. Lennart Kalderén är sedan tidigare kommunalråd i Stockholmskommunen Salem.

Lennart Kalderén (M) kommer dock att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Salem. Planen är att han ska sluta i februari 2022. Han sitter också i Region Stockholms Trafiknämnd och i dess Färdtjänstnämnd.

Under åren 1986 till 1995 var han verkställande direktör för Taxiförbundet


 

Driftstopp hos Cabonline
Under morgonen den 19 november drabbades Cabonline Group, där Taxi Kurir, Sverigetaxi och Topcab ingår, av IT-driftstörningar som fortsatt påverkar bokningssystemet, vilket innebär att det är svårt att boka och få leverans av taxibilar bland annat i Region Stockholm.

Flera taxibolag i landet har drabbats av stora driftstörningar, vilket påverkar resenärer som har bokat taxi, färdtjänst eller skolskjuts. Umeå Taxi är ett av bolagen som har problem.

– Vi ser inte bokningar och inte heller våra bilar så vi famlar lite i mörker, säger Mikael Thyni, platschef.
Störningar drabbar de som bokat taxi, färdtjänst eller skolskjuts med bland annat Taxi Skåne, Taxi Kurir, Taxi Jönköping och Umeå Taxi.

Enligt Mikael Thyni på Umeå Taxi har problemet pågått sedan fyratiden i morse.
– Det är en central serverhall i Stockholm som ligger nere. Vi sitter i händerna på tekniker, vi kan inte göra så mycket, säger han.

Sent under fredagskvällen var problemen lösta.Hösthälsningar från SFF!“Speglingar”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!