Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 8 – 2021

Nu är programmet för SFFs och Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsseminarium klart

Digitalt via Teams den 27 oktober 2021

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Kollektivtrafik/Svenska Färdtjänstföreningen.

Ur programmet

 • Bawer Coskun som är t.f Förbundsdirektör/VD för Svenska Taxiförbundet kommer att berätta om pandemin – vad har hänt och vad får det för effekter för taxibranschen?.
 • Det finns många så kallade plus-tjänster inom färdtjänsten. Henry Freij – som under många år hållit i kursverksamheten hos SFF samt varit huvudförfattare till SSF:s böcker om riksfärdtjänst och färdtjänst – har ett avsnitt om ”vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa”
 • Per Tranström från Lund berättar om problem vid utvärdering av kvalitét
 • Malmö kommun har gjort en upphandling av planerings- och ruttsystem. Lars Hellström förmedlar sina erfarenheter av den upphandlingen.
 • Johan Wahn och Linda Lawrence Brown från redovisar sina erfarenheter från Västtrafiks upphandling av serviceresor samt digitalt verktyg för etablering av nytt avtal
 • Mats Hjälm från Transportstyrelsen berättar om myndighetens arbete med att modernisera kraven på taxiförarbehörigheten
 • Josefin Damberg och Ronny Lövstrand från RISE (Research Institutes of Sweden) berättar om hur arbetet med ett nytt EU direktiv kan påverka vilka uppgifter som man får sända ut till taxibilens taxameter.

Hålltider: Start 09.00 lunch 11.45 12.40 Slut ca 15.10

Anmäl Dig härhttps://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2021-05-04-upphandlingsseminarium-serviceresor/

Programmet i PDF-format finns här för nedladdning


Kurser hösten 2021

En kurs eller utbildning där lärare och deltagare är tillsammans i samma lokal är svårt att ersätta med en webbsänd kurs. Men vi gör vårt bästa. Vi håller till i en studio och visar powerpoint-bilderna parallellt.

Grundkurs i färdtjänst
Den här kursen vänder sig till ALLA som sysslar med färdtjänstfrågor av något slag och är ett måste för dem som har begränsad eller ingen erfarenhet från branschen.

Det är en starkt komprimerad version av vår grundkurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, färdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Tid: Onsdag den 10 november kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30.

Anmäl dig här till kursen

Riksfärdtjänst
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med riksfärdtjänst. Målsättningen är att ge dig en god inblick i hur lagen skall tillämpas och när man skall bevilja riksfärdtjänst. Kursen behandlar huvudsakligen lagen om riksfärdtjänst men även annan lagstiftning berörs. 

Det är en starkt komprimerad version av vår ordinarie kurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, riksfärdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Tid: Torsdag den 11 november kl 09:00 – 14:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmäl dig här till kursen

Fördjupningskurs  i Färdtjänstfrågor
Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänstärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”Färdtjänst av god kvalitet”

 • Vad innebär lagens begrepp?
 • Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol?
 • Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?
 • Hjälpmedel – vad får tas med på resorna? med mera.

Tid: Onsdag den 24 november kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmäl dig här till kursen


Fortkörning

Folksam har för fjärde året i rad undersökt hastigheten bland yrkesförare. I årets rapport konstateras bland annat att andelen hastighetsöverträdelser bland yrkesförare utanför skolor ökat. Av de sju branscher som yrkestrafiken delades in i hade ”Taxi” högst andel överträdelser med 79 procent och ”Buss” hade lägst andel överträdelser med 48 procent.

Drygt 5300 fordons hastighet har mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar alla yrkesfordon med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna 8 kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd.

Folksam föreslår ett antal åtgärder för att minska fortkörningar

 • Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
 • En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
 • Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
 • Att trafiksäkerhet, i större utsträckning än idag, blir en prioriterad ledningsfråga
 • Ökad rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Hela rapporten hittar du här https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2021/08/31/8-av-10-yrkeschaufforer-kor-for-fort-utanfor-skolor/


Dom angående blind

Flera medier har tagit upp den dom som Färdtjänstnytt redovisade i förra numret. Sveriges Radio Västmanland och TV4 är två exempel.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/tusentals-blinda-riskerar-att-bli-av-med-f%C3%A4rdtj%C3%A4nst/13366009

https://sverigesradio.se/artikel/synskadades-riksforbund-oroade-efter-att-blind-nekats-fardtjanst

Det är i dagsläget oklart vad förvaltningsdomstolarnas beslut i praktiken kommer att innebära generellt för alla med synskada. Exemplen som lyfts i media är enskilda ärenden som fått enskilda beslut utifrån enskilda bedömningar. På MERIT-nätverksmötet i Falkenberg den 19-20 oktober 2021, kommer Christian Granqvist från Region Stockholm att ha en kort punkt angående de aktuella fallen och vad domarna faktiskt kan ha för inverkan fortsatt.


Projekt för bättre ordning i taxibranschen


Ombudsman Mats H Andersson Foto: Transport

Transportarbetarförbundet har dragit igång ett taxiprojektet. Fem uppsökare gör sig beredda att söka upp chaufförer och företag landet runt. Syftet är att rekrytera fler medlemmar, få i gång facklig verksamhet och teckna fler kollektivavtal.

– Vi vill medvetandegöra problemen, förändra och skapa bättre ordning i taxibranschen men också stärka den fackliga verksamheten bland chaufförerna, säger projektledare och ombudsman Mats H Andersson.

Projektet vilar också på tio förändringsförslag som togs fram i en taxirapport 2019. De handlar om att skapa ett hållbart resande inom persontransporter i hela samhället. Att kör- och vilotidsregler motsvarande dem som finns inom den tunga trafiken ska införas. Liksom att taxibranschen ska regleras och etableringskontroll införas.

Apropå diskussionen om brist på taxiförare säger Mats:
– Vinnarna i dagens avreglerade system är beställningscentralerna som hela tiden vill ha fler taxibilar. I dag har över 100 000 personer taxiförarlegitimation i Sverige, men bara omkring 78 000 av dem har aktiva leg. Då råder det ingen brist. Det är de dåliga arbetsvillkoren som gör att så få vill arbeta, säger Mats H Andersson.

Du hittar hela artikeln här https://www.transportarbetaren.se/projekt-for-battre-ordning-i-taxibranschen-startar/


Samtrans har genomfört en egen undersökning

Intervjuundersökning om särskild kollektivtrafik

En nationell undersökning har genomförts av Demoskop på uppdrag av Samtrans omsorgsresor. Den visar bland annat att många av de tillfrågade upplever att det finns väsentliga förbättringsmöjligheter inom den ”särskilda kollektivtrafiken” i Sverige. Enligt undersökningar är det omkring 11 procent av den vuxna befolkningen i Sverige som själva nyttjar eller har någon närstående som nyttjar en behovsanpassad transporttjänst. Hälften av de tillfrågade upplever att resandet fungerar bra, knappt 2 av 10 tycker att resorna fungerar mycket eller ganska dåligt.

Målgruppen har screenats fram genom 9 294 intervjuer inom ramen för den webbaserade så kallade Iniziopanelen. Totalt omfattar undersökningen 114 personer som reser i särskild persontrafik och 83 barn där ”Det är mitt barn som reser”.

Hela undersökningen finns att läsa på https://samtrans.se/kartlaggning-av-fardtjanst/

Samtidigt kan konstateras att det finns starka invändningar mot den undersökningsmetod som använts. Så har till exempel Novus en kritisk artikel på sin hemsida. Man menar att Demoskop använder ovetenskapliga metoder och baserar sina resultat på skeva, icke representativa urval då Iniziopanelen består av självrekryterade personer och inte av ett slumpmässigt urval.

Du hittar Novus artikel här https://novus.se/think-with-novus/blogg/7-svara-synder-fran-demoskop/


Taxiförbundet


Taxiförbundets tillförordnade VD Bawer Coskun Foto: Taxiförbundet

I en stor artikel i tidningen Taxi idag med Allt om Buss Nr 6 intervjuvas Taxiförbundets tillförordnade VD. Slopade coronarestriktioner i september innebär att framtiden för taxi är hoppfull.

– Han ser taxiföraryrket som en integrationsmotor för utlandsfödda. Men det gäller att snabba på de byråkratiska processerna, vilket Taxiförbundet påpekat i en skrivelse till regeringen.

Men samtidigt med förarbristen brottas Bawer Coskun med att anslutningen till Svenska Taxiförbundet tappar och är nere på 43 procent. För några år sedan var anslutningsgraden 70-80 procent. Om vi inte höjer anslutningsgraden är det inte ens säkert att vi finns kvar som förbund om fem eller tio år.

Vill omfamna alla
Därför har han ägnat mycket tid åt att ena Taxisverige, vilket innebär att han omfamnar både friåkarna och appbolagen.
Om inte de interna stridigheterna i branschen försvinner finns det risk att politikerna tröttnar menar Bawer Coskun. -Det kan sluta med att de skapar reglering, ungefär som det var innan 1990.

Han får frågan du har en hel del att lösa framöver, hur känns det?
-Jag gillar utmaningar, annars hade jag inte tackat ja till det här uppdraget.


Riksfärdtjänsthandbok

Färdtjänstföreningen har ett visst överskott av Riksfärdtjänsthandboken. Vi erbjuder därför våra medlemmar att för enbart porto och hanteringskostnader dvs 120 kronor erhålla upp till fyra böcker.

Böckerna sänds som brev i Postnords blå påsar.

Priset förutsätter att inbetalning sker till vårt bankgiro 5725-4666 enligt med böckerna bifogad följesedel.

Om du vill beställa så skriv namn, förvaltning och fullständig adress till info@fardtjanst.nu


 

Region Stockholm byter epostadress

Region Stockholm har nu bytt mailadresser så att alla sina utgående
e-postmeddelanden har @regionstockholm.se som domän.

Under en övergångsperiod kommer det även gå att skicka e-post till de gamla adresserna som har @sll.se som domän.
Under oktober inleds även ett byte av adressen till våra webbplatser.

Planen just nu är att webbplatsen https://www.sll.se/ byter till https://www.regionstockholm.se/ den 26 oktober.

Den 2 november byter färdtjänstens webbplats https://fardtjansten.sll.se/ adress till https://fardtjansten.regionstockholm.se/.

Sjukreseguiden https://www.sjukresor.sll.se/ byter samma datum adress till https://www.sjukresor.regionstockholm.se/.

Man rekommenderar att man redan nu ser över sparade länkar i webbläsare, länkar på webbplatser, i IT-system och andra tjänster som pekar på våra webbplatser så att man vid behov kan ändra dessa i samband med adressändringen.

Även de gamla webbadresserna kommer att vara nåbara under en övergångsperiod där man kommer till en landningssida som pekar på webbplatsens nya adress.


Hösthälsningar från SFF!


“Blommande lilja”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!