Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 7, 2021

Kurs och konferensverksamhet hösten 2021


Per Junesjö

Med hänsyn till det allvarliga smittläget och att flera av våra medlemmar har reserestriktioner har SFF;s styrelse beslutat att ställa in alla fysiska event under hösten 2021.

  • Det är något som vi djupt beklagar att vi kände oss tvungna till säger föreningens ordförande Per Junesjö. Styrelsen hade ett långt och djupt resonemang och kom fram till att detta var det mest ansvarsfulla. Vår kursverksamhet kommer att ske digitalt liksom vårt och Svensk Kollektivtrafiks gemensamma upphandlingsseminarium.

”Färdtjänstutredning – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden liksom vårt stora Färdtjänstseminarium utgår. Detta för att det stora värdet är att man träffar kollegor från olika delar av vårt land. Här planerar vi att återkomma till våren.

(PS. Detta beslut fattades innan regeringen slopade samtliga restriktioner from 29 september. Ds)


SFF & Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsseminarium

Även i år kommer detta seminarium att vara digitalt. Arbetet med att färdigställa programmet pågår för fullt.

Bawer Coskun som är t.f. Förbundsdirektör/VD för Svenska Taxiförbundet kommer att berätta om pandemin – vad har hänt och vad det får för effekter för taxibranschen?
Det finns många så kallade plus-tjänster inom färdtjänsten. Henry Freij – som under många år hållit i kursverksamheten hos SFF samt varit huvudförfattare till SSF:s böcker om riksfärdtjänst och färdtjänst – har ett avsnitt om ”vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa”.

Per Tranström från Lund berättar om problem vid utvärdering av kvalité, Lars Hellström om upphandling av system samt Johan Wahn och Linda Lawrence Brown från Västtrafik om ”Digital hjälp vid byte av entreprenörer”

Seminariet är öppet och avgiftsfritt för medlemmar i SFF och Svensk kollektivtrafik.

Anmälan sker här https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2021-05-04-upphandlingsseminarium-serviceresor/


Kurser hösten 2021

En kurs eller utbildning där lärare och deltagare är tillsammans i samma lokal är svårt att ersätta med en webbsänd kurs. Men vi gör vårt bästa. Vi håller till i en studio och visar powerpoint-bilderna parallellt.

Grundkurs i färdtjänst
Den här kursen vänder sig till ALLA som sysslar med färdtjänstfrågor av något slag och är ett måste för dem som har begränsad eller ingen erfarenhet från branschen.

Det är en starkt komprimerad version av vår grundkurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, färdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Tid: Onsdag den 10 november kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30.

Anmäl dig här till kursen

Riksfärdtjänst
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med riksfärdtjänst. Målsättningen är att ge dig en god inblick i hur lagen skall tillämpas och när man skall bevilja riksfärdtjänst. Kursen behandlar huvudsakligen lagen om riksfärdtjänst men även annan lagstiftning berörs. 

Det är en starkt komprimerad version av vår ordinarie kurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, riksfärdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Tid: Torsdag den 11 november kl 09:00 – 14:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmäl dig här till kursen

Fördjupningskurs  i Färdtjänstfrågor
Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänstärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”Färdtjänst av god kvalitet”

  • Vad innebär lagens begrepp?
  • Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol?
  • Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?
  • Hjälpmedel – vad får tas med på resorna? med mera.

Tid: Onsdag den 24 november kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmäl dig här till kursen


Sugen på att utveckla serviceresor?

För att stärka stödet till sina medlemmar utlyser Svensk Kollektivtrafik en ny tjänst som projektledare för verksamhetsutveckling inom serviceresor.

Tjänsten har en bred ansats och kommer att innehålla såväl strategiska som mer operativa frågor. Vi har valt att paketera detta i ett projekt kallat “Kraftsamling MERIT”.

Uppdraget kommer bland annat att innehålla frågor kring upphandling, där det ingår att ta fram mallar och underlag för att underlätta medlemmarnas upphandlingar och att säkra kravfångst. Andra delar i uppdraget kommer att vara frågor kring uppföljning och kvalitet, trafiksäkerhet och bemötande samt forskningsfrågor och spridande av goda exempel.

Läs mer härhttps://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt–debatt/nyheter/ledig-tjanst-projektledare-verksamhetsutveckling-serviceresor/


Coronasäkrade bilar

Martin Miljeteig Foto:Transportarbetarförbundet

Barriärskydd mellan chaufförer och resenärer och stopp för passagerare i framsätet. De corona-kraven riktar Arbetsmiljöverket till två taxibolag i Örebro. Är åtgärderna inte genomförda den 3 september hotar myndigheten med vite på 100 000 kronor. Om det skriver tidningen Transportarbetaren i en lång artikel.

Arbetsmiljöverkets senaste beslut riktar sig till två taxibolag, som utför en del av de samhällsbetalda resorna i Örebro-området. I artikeln förs ett resonemang om taxiföretagets roll liksom beställningscentralens och de upphandlande offentliga aktörerna tillexempel kollektivtrafikmyndighet/kommun.

Spridningen av corona tar nu åter fart och Transports centrala arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig välkomnar det förbättrade skyddet.

– Det är ett väldigt bra beslut. Coronavaccinet bygger på att enskilda personer inte ska bli sjuka och dö, men man kan fortfarande smitta andra. Det Arbetsmiljöverket säger är just att man kan vara smittbärare även om man är vaccinerad. Därför behöver chaufförerna fortsatt stärkt coronaskydd, säger Martin Miljeteig.

Artikeln hittar du här https://www.transportarbetaren.se/krav-pa-plexiglasskydd-i-taxibilar/


Staffan Juliusson. Foto Länstrafiken Örebro

– Även om inte alla bolag har fått detta krav på sig, tror vi att det bara är en tidsfråga innan det sker. Utifrån detta kommer vi inte kunna erbjuda framsätesplacering till våra kunder, säger Staffan Juliusson, enhetschef för Serviceresor inom Region Örebro län.

De som klarar av att resa i baksäte i personbil, säte i specialfordon/färdtjänstbuss eller rullstolsplats berörs inte av detta, men det kan skapa problem för de resenärer som av olika anledningar behöver sitta i framsäte under sina resor med Serviceresor. Ett informationsbrev har skickats ut till de kunder som berörs, vilket är cirka 100 personer av Serviceresors cirka 10 000 tillståndsberättigade.

– Trafikföretagen och vi på Serviceresor tycker att beslutet om barriärskydden kommer minst ett år för sent. De flesta av våra kunder och förare är vaccinerade med två doser och vi har ett smittläge som nu är på en betydligt lägre nivå än under hösten och vintern, fortsätter Staffan Juliusson.

– Vi kan inte göra annat än att förhålla oss till Arbetsmiljöverkets beslut och göra vårt bästa för att alla våra kunder ska kunna fortsätta resa med oss även om ingen kan sitta i framsätet under den närmsta tiden.

– Vi vet att den som har tillstånd till framsätesplacering har det av goda anledningar och att detta kan skapa problem, men utifrån rådande omständigheter kan vi inte erbjuda framsätesplacering.


Smålandskommun problem med upphandling


Elizabeth Peltola. Foto Älmhults kommun

Tre gånger har Älmhults kommun upphandlat skolskjuts och färdtjänst. Lika många gånger har det lokala taxiföretaget Älmhultsbygdens taxi förlorat anbudsstriden, men överklagat och fått rätt i högre instans.

Ett fjärde försök i egen regi var på gång, men nu kanske de planerna skrinläggs eftersom Älmhults kommun överväger att gå med i Region Kronobergs gemensamma upphandling rapporterar Smålandsposten.

-I och med att det blir så kort period på grund av alla misslyckade upphandlingar, så ser jag farhågor i att det kanske inte blir så många som är med, vilket kan betyda att det kan bli dyrare än det hade behövt bli, säger kommunstyrelsens centerpartistiska ordförande Elizabeth Peltola.

Frågan ska upp på kommunstyrelsens sammanträde den åttonde september och kommunpolitikerna har fram till 30e september på sig att bestämma vilken väg kommunen ska gå.


Nya krav för Taxiförarlegitimation?

SFF har yttrat sig över Transportstyrelsens förslag om nya regler för taxiförarlegitimation.

Av yttrandet framgår att den totala nettokostnaden (subventionen) för RKM och kommuner för särskild persontrafik och regional samhällssubventionerad kollektivtrafik var 2016, 32,1 miljarder kronor. Av detta var 27 % särskilda persontransporter. Detta är den senaste uppgiften som finns tillgänglig. Av dessa 27% är allt eller nästan allt betalningar för taxi. Mer än 50% av all taxiverksamhet är särskilda persontransporter som är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Syftet med dessa transporter är att resenärer med särskilda behov ska ha möjlighet att resa. När en så stor del av transporterna gäller denna grupp är det helt självklart att föraren har en utbildning som svarar mot resenärens behov.

Kraven på taxiförarna idag verkar mer fokuserat på teknik, miljö och försäljning än på de som de är satta att serva. Kundernas behov lyser med sin frånvaro. Eftersom taxibranschen till så stor del står för transport av de allra sköraste resenärerna (undantaget naturligtvis svårt sjuka i ambulanser) är detta en viktig fråga. De resenärer som reser med taxi är en utsatt grupp som faktiskt kräver kunskap och engagemang, att tillgänglighet inte enbart är att fordonet utan att föraren är den väldigt viktig del av tillgängligheten. Det gäller naturligtvis inte bara i taxibranschen, utan gäller generellt.

Utan att göra anspråk på en fullständig beskrivning vad som bör ingå för att bli taxiförare finns det några viktiga punkter som bör ingå:
Hur man kommunicerar med resenären, bemötande av resenärer med: hörselnedsättning, synnedsättning, demenssjukdom, dövblinda, rörelsehinder, kognitiva, funktionsvariationer, astma och allergier, neuropsykiatriska funktionsvariationer, etc.
Liksom äldre resenärers behov, säker fastsättning av rullstolsburen resenär, observandum kring säkerhetsbältets användning vid funktionsvariation, regler runt last och lastvikter etc.

Hela remissyttrandet finns här: https://fardtjanst.nu/sffs-synpunkter-Transportstyrelsens-arbete-med-forfattningsarbetet-for-taxi/


SLL vill ha omtag på föreskrift för taxilegitimation

Färdtjänstnämnden i Region Stockholm är positiv till en stärkt roll för taxiförarna och till en hög kunskapsnivå.

Detta i syfte att skapa en god trygghet för resenärerna och en tjänst som genererar hög nöjdhet. Och menar att det har genomförts ett omfattande och bra arbete genom remissen och det underlag som tillhör den. Men man menar att ytterligare utredning görs innan förslaget omsätts till föreskrifter och allmänna råd. Efter sådana kompletterande utredningar bör ny remissrunda ske.

Du hittar hela SLLs remissvar härhttps://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/fardtjanstnamnden/2021/aug.-2021/8-yttrande-over-remiss-avseende-transportstyrelsens-forslag.pdf


Sammanfattning av avstämningsmöte inom MERIT med fokus på resande i serviceresor under Corona-pandemin 2021-08-31

Genomgång av läget i Sverige, region för region.

Resandet ökar generellt nu, mest avseende sjukresor. Många regioner har påbörjat arbetet med att återinföra samplanering men här är variationen mycket stor, från fortsatt ensamåkning i sjukresor men inte i färdtjänst, ensamåkning i både färdtjänst och sjukresor till närmast full samplanering i båda trafikslagen. Det verkar som om Folkhälsomyndighetens allmänna råd överallt är kompletterade med det lokala smittskyddets åsikter och rekommendationer och här är vägledning och påbud mycket varierande. Vid mötet efterfrågas en tydligare vägledning hur man ska förhålla sig, hur man allmänt sett hanterar pandemins påverkan på serviceresor och en möjlighet att lära av varandra.

På många platser har man redan idag akut kapacitetsbrist avseende både fordon och förare medan man på andra ställen har det lugnare. Men alla ser ändå en ökning av resandet och man ser risker för kapacitetsbrist, framför allt om begränsningar avseende samplaneringen fortsätter. Rekommendationer och munskydd och/eller visir för förarna varierar stort, från tvingade vid transport till rekommendation vid resenärsnära arbete till inga krav alls. Likaså varierar kraven för resenärer från munskydd är ett måste till helt frivilligt. Flera har anpassat sig till att kraven på munskydd i den allmänna kollektivtrafiken även får bli vägledande även i serviceresor. Över lag verkar det dock som om just resor med serviceresor inte varit drivande avseende smitta under pandemin hitintills. Idag är de allra flesta av serviceresors huvudresenärer vaccinerade och man ser en rimlighet i att restriktionerna måste lätta och att resenärerna även själva ska ta ansvar för om resor verkligen är nödvändiga och rimliga.

Som ett sidospår kom frågan om hur man hanterar tunga resenärer med behov av bärhjälp i trappor. Det verkar inte ligga i serviceresors uppdrag att transportera dessa mycket tunga resenärer. Trappklättring är förhoppningsvis det sätt som används allmänt. Det rapporteras från en region om ett pilotprojekt där man transporterat mycket tunga personer i trappor med dubbelbemannad specialtrappklättrare. Man har då klarat resenärer upp till 160 kilo. Restriktionerna har varit många kring dessa resor och projektet är nu avslutat. Det förefaller som om räddningstjänst och ambulans används i många fall där tunga resenärer ska trapptransporteras. Detta är ett problem, möjligen ökande, därtill svårlöst och berör både kapacitet, arbetsmiljö och samhällets resurser. Därtill är det ett mänskligt problem. Förslag att denna fråga tas upp på nästa möte inom MERIT.


Färdtjänstproblemen på väg att lösas i Lund


Per Eneroth. Foto Lunds kommun, Joakim Axelsson

Gatuchefen Per Eneroth är mycket irriterad över att färdtjänst inte levereras som avtalat. Detta rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

– De har inte bilar och chaufförer så det räcker, säger han.

– De har problem, men också fortfarande ett ansvar för att vi får bilar. Detta är för jädrigt och vi säger till företaget att man måste fixa detta och att vi tillsammans måste hitta formerna för det. Men vi kan inte se att det händer någonting.

Enligt Per Eneroth försöker man från kommunens håll hitta bilar och kontakta andra bolag.

– Vi kan göra lite grand, men kan inte rädda situationen, säger han.

Färdtjänsten i Lund sköts fram till den siste september i år av företaget Cabonline, moderbolag till bland annat Sverigetaxi

Sasa Vejzovic, regionchef på Cabonline Sverige i Region syd, bekräftar att efterfrågan på färdtjänst i Lund ökade senaste tiden.

– Det är inte ok med dålig punktlighet, men det finns förklaringar. Den tuffa sitsen som taxinäringen befunnit sig i under 18 månader med pandemin.

– Vi gör vad vi kan, vi erbjuder kunder att åka på tider utanför rusningstrafik och har också tagit hjälp av fordon från andra flottor, säger han.

Lunds kommun har genomfört en upphandling som Telepass vann men denna upphandling blev överklagad av Cabonline till förvaltningsrätten. För att lösa den akuta situationen på taxikaoset tvingades man att göra en direktupphandling. Lunds kommun valde då att ingå avtal med Telepass. Även direktupphandling med Telepass överprövades. Ingen av dessa överprövningar är ännu avgjorde, dom lär komma samtidigt i båda fallen. Man är nu mitt uppe i planeringen för att Telepass som tar över den första oktober enligt direktupphandlingen. DRT ingår som underentreprenör i Telepass offert.


Vill du ha en Riksfärdtjänsthandbok?

Färdtjänstföreningen har ett visst överskott av Riksfärdtjänsthandboken. Vi erbjuder därför våra medlemmar att för enbart porto och hanteringskostnader dvs 120 kronor erhålla upp till fyra böcker.

Böckerna sänds som brev i Postnords blå påsar.

Priset förutsätter att inbetalning sker till vårt bankgiro 5725-4666 enligt med böckerna bifogad följesedel.

Om du vill beställa så skriv namn, förvaltning och fullständig adress till info@fardtjanst.nu

För föreningen är detta en udda rutin varför utsändning kan dra ut något på tiden. Vi hoppas ni har förståelse för det.


Blind man hade inte rätt till färdtjänst

Kommentar av Henry Freij till Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 180 – 21 om vägrat prövningstillstånd. För innehållet och framförda synpunkter svarar författaren och inte SFF.

Färdtjänstnämnden i Region Stockholm beslutade i maj 2020 att avslå en då 20-årig blind mans ansökan om färdtjänst. Det ansågs inte tillräckligt visat att mannen, på grund av funktionshinder, regelmässigt hade sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik som krävs för att färdtjänst ska beviljas. Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som instämde i färdtjänstnämndens bedömning och fann att nämnden haft fog för sitt beslut. Överklagandet avslogs därmed.

Mannen överklagade domen till kammarrätten som dock vägrade prövningstillstånd. Kammarrättens beslut överklagades då till Högsta förvaltningsdomstolen som i mål 180 – 21 inte ändrade kammarrättens beslut och således inte meddelade prövningstillstånd i kammarrätten. Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2020-09-15 i mål nr 13341–20 står därmed fast.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har lett till uppmärksamhet och reaktioner från flera håll. Bland annat har Ekot rapporterat om domen i en sändning den 2 september. Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund anser att ”Domen får orimliga konsekvenser för /mannen/ och hotar att bli förödande för samtliga landets blinda och synskadade”.

Det är inte svårt att förstå att Högsta förvaltningsdomstolens beslut i fallet väckt reaktioner och oro på flera håll. Risken finns att domstolens ställningstagande uppfattas som prejudicerande i den meningen att blinda personer generellt kan nekas färdtjänst. Det är därför viktigt att framhålla att vid varje ansökan om färdtjänst, oberoende av vilket funktionshinder det handlar om, ska en noggrann individuell bedömning göras och att det är samtliga omständigheter i varje enskilt fall som avgör rätten till färdtjänst. Möjligen kan man säga att utslaget utvisar att det inte anses tillräckligt att en person är blind för att för att rätt till färdtjänst ska föreligga. Det krävs att detta tveklöst svåra funktionshinder även orsakar i färdtjänstlagens mening ”väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel”.

I det aktuella målet uppger mannen att han inte kan ta sig till mera okända tunnelbanestationer eller busshållplatser och inte heller kan resa annat än korta invanda sträckor utan stöd från andra personer. Detta bemöts inte av domstolen. I stället anges att han kan resträna och lära sig resor utantill. Hur denna resträning ska gå till och vem som då ska vara behjälplig framgår inte.

I detta sammanhang, liksom i andra, är färdtjänstlagen dock minst sagt otydlig, ofullständig och svårtolkad. Rätt till färdtjänst föreligger om en funktionshindrad person har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Så långt är lagen tydlig. Men vad gäller för det andra kriteriet för rätt till färdtjänst, väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel? Gäller på egen hand också för detta kriterium? Det framgår inte av lagtexten och här görs numera olika tolkningar såväl av tillståndsmyndigheterna som av domstolarna. Har en person som har väsentliga svårigheter att resa på egen hand inte rätt till färdtjänst om han eller hon klarar att resa med hjälp av en annan person? Den aktuella domen kan anses indikera det. Denna fråga får inget svar varken i färdtjänstlagen eller dess förarbeten. Men man ställer sig frågan; var inte en av avsikterna med färdtjänstlagen att funktionshindrade personer skulle kunna leva och resa självständigt och inte vara beroende av hjälp från andra personer?


Hösthälsningar från SFF!


“Rödgul trumpetsvamp”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!