Hoppa till innehåll

Högskoleutbildning – färdtjänst

OBS! (uppdaterad info 15 april 2020)

Malmö universitet (f d Malmö högskola) har inte möjlighet att ge denna kurs ännu. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Svenska Färdtjänstföreningen (SFF) samverkar med Malmö universitet om att anordna en 7,5 poängsutbildning (uppdragsutbildning) för dig som handläggare. Kursen som huvudsakligen är nätbaserad kommer troligen att ges hösten 2020 och vid behov året därpå och går på kvartsfart under en hel termin.

Kvartsfart innebär 5-8 timmar i snitt per vecka för webbföreläsningar samt individuella uppgifter och gruppuppgifter. För dig som är behörig att studera på högskola så kan du efter godkänd tentamen få dina poäng och övriga får ett intyg på att du klarat kursen. En dags kursintroduktion och en dags kursavslutning sker på plats i Stockholm.

Nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse till kommande kurs (start troligen hösten 2020). Det innebär att du får mejl så fort vi vet mer. Skicka ditt intresse till svenskafardtjanstforeningen@gmail.com

Kursstart och kursavslutning är obligatoriska för deltagarna.  Vid kursstarten kommer innehållet i och upplägget av utbildningen att presenteras utförligare.

I utbildningen behandlas relevanta bestämmelser i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och offentlighets- och sekretesslagen utförligt liksom reglerna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Särskild vikt läggs även vid reglerna om handläggning och dokumentation inom färdtjänstområdet med fokus på begreppen rättssäkerhet och integritet. Dessutom kommer EU-rättens påverkan på offentlig förvaltning, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, relevanta delar av socialförsäkringsrätten samt diskrimineringslagen att behandlas kortfattat.
Kostnad per deltagare: 9 000 kr exklusive moms, 11 250 kr inklusive moms.

Kursen är framtagen av Malmö universitet och SFF i samverkan. Den är subventionerad av SFF. I mån av platsbrist har medlemmar i SFF företräde.

Frågor om kursen besvaras av: Anders Göranson, anders.goranson@angoraab.se