Hoppa till innehåll

Remissyttrande

Svenska Färdtjänstföreningen (SFF) har givits tillfälle lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon.

Läs hela yttrandet här:Remiss-SFF-Transportsstyrelsen-TSF-2018-134