Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 9 – 2019

Kurser våren 2020

Vi har nu i huvudsak lagt kursschema för våren 2020. I vår kommer vi återigen att hålla till på Scandic Ariadne. Vi har funnit det lämpligast så, då hotellet kan reservera rum (släpps en månad före kursstart) till ett fixerat och rimligt pris. Se mer om detta på vår hemsida.

 • Färdtjänst – Henry Freij/Per Junesjö – 31 mars – 1 april – Scandic Ariadne, Stockholm
 • Riksfärdtjänst – Henry Freij – 2 april – Scandic Ariadne, Stockholm
 • Fortsättningskurs Färdtjänst – Henry Freij – 5-6 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
 • Fortsättningskurs Riksfärdtjänst – Henry Freij/Gunnar Gustafsson – 7 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
 • Vårseminarium – 13 maj – Ersta konferens, Stockholm
 • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  12 maj – Ersta konferens, Stockholm
 • Universitetsutbildning – 7,5 poäng – Malmö Högskola. Troligtvis hösten 2020
 • Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst – eventuellt seminarie meddelas senare

Mer information och anmälan.


Biljettutredningens hearing 5 dec. 2019


Gerard Wennerström och utredningssekreterare Rebecka Johansson.

Den 5 december hade utredningen ”I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige” en hearing för inbjudna i Kollektivtrafiken hus i Stockholm.

Förmiddagen hade fokus på konsumentperspektiv/mobilitetsoperatörer och eftermiddagen hade fokus på tekniska lösningar/diskussioner. Dagen hölls samman av Gerard Wennerström på ett utmärkt sätt.

Bland de som talade utifrån konsumentperspektiv/mobilitetsoperatörer fanns Per Junesjö, Färdtjänstföreningen, Karolina Celinska, DHR, Stefan Akerberg, Funktionsrätt, Tommy Hagström, Neuroförbundet, Jonas Friberg, resenär, Emil Frodlund, Resenärsforum och Fredrik Holm, Gröna bilister.
Från taxi Kenneth Verlage, Cabonline och Claudio Skubla, Taxiförbundet. Från olika typer av systemleverantörer Stefan Johansson, Infospread, Torbjörn Henryson, Modulsystem, Sven Rosenberg, Ridango  och Mats Johansson, Hogia.

Såväl SFF, DHR, Neuroförbundet som Funktionsrätt betonade vikten av att man inkluderade de anropsstyrda resorna såsom färdtjänst och sjukresor. Man framhöll också att man inte enbart fick bygga på en teknik där man använde smartphone. Detta dels på grund av att många främst äldre inte hade en sådan men också beroende på att man inte kan använda smartphone av kognitiva skäl samt att en del inte har råd att hålla sig med en sådan telefon.

Dagen avslutades med att deltagarna fick göra ett grupparbete där man skulle lista risker och framgångsfaktorer.
Av den sammanfattning som gjordes framgick att man såg framför sig ett scenario där man skulle ha en bärare -kort, smartphone eller annan – med ett chip som innehöll en identifierare, det vill säga, en unik identifikation. Denna skulle sedan via något molnbaserat system innehålla information om den resande. Man såg framför sig en förändring i lagen om kollektivtrafik för att bana väg för det nationella biljettsystemet. Tanken var att de system som de olika huvudmännen har, skulle fortsätta att fungera som tidigare. Detta skulle vara ett lager ”ovanpå”.

SFF kommer att följa utredningen.


 Taxis ansvar prövas

 

En äldre kvinna från Kramfors släpptes av utanför sin bostad i snöoväder efter sjukresan i taxi – men hon kom aldrig in i huset. Hon hittades ihjälfrusen på tomten dagen efter.

Obduktionen har inte kunnat fastställa att det var nedkylningen som gjorde att kvinnan avled. Därför åtalas nu taxichauffören, platschefen på taxibolaget och ordföranden i taxibolaget för framkallande av fara för annan, säger Marlene Forsman på Åklagarmyndighetens hemsida.

Det rättsliga efterspelet i domstolen har avhandlats vid Ångermanlands tingsrätt.
Händelsen inträffade under det svåra snöovädret den 1 februari 2018.

Dom 12 december 2019

I den dom som kom den 12 december så frias samtliga åtalade. Enligt domen är det flera oklarheter kring vad som inträffade strax efter att kvinnan blivit avsläppt och det går heller inte att fastställa vad hon dog av. Enligt rättsläkaren har döden orsakats av sjukdom, främst en hjärtsjukdom, och det kan inte avgöras i vilken grad den låga temperaturen inverkat på dödsorsaken.

Kvinnan ringde från sin mobil 40 minuter efter att hon blivit avsläppt. Enligt tingsrättens dom är det värt att notera att hon inte ringde till 112 eller möjligen sin son, vilket hon borde ha gjort om hon ansåg att hon var i fara.Tingsrätten menar att mörkret kan ha gjort att varken han eller kvinnan såg hur mycket snö det var mellan infarten där hon blev avsläppt och fram till ytterdörren. Kvinnan sa även att hon inte behövde någon hjälp.

I avtalet mellan taxibolaget och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland anges att taxichauffören är skyldig att hämta och lämna resenären vid sin ytterdörr. Enligt tingsrättens bedömning har taxichauffören inte följt avtalet, men menar inte att agerandet är straffbart.

Eftersom åtalet mot chauffören ogillas saknas förutsättningar för att döma platschefen och ordförande i taxibolaget för framkallande av fara för annan.


Kronoberg månar om kvalitén

Förseningar och avlämning vid fel adresser resulterade i att Länstrafiken Kronoberg har inneburit att länstrafiken tagit upp en diskussion med berörda företag. Alvesta Taxi och Taxi 16000 har under året haft problem med sin kvalitet vilket naturligtvis bekymrat Länstrafiken. Efter en tids diskussioner kom man gemensamt fram till att minska företagens åtagande för att de på så sätt skulle kunna ha bättre fokus på den trafik som de bedriver. Förändringen är enligt följande:

 • Fem skolskjutsfordon  tas bort för både skolskjuts och Serviceresor grupp 3.
 • Fem grupp 1-fordon serviceresor tas bort.
 • Två unika grupp 3-fordon serviceresor tas bort

Samtliga fordonsförändringar görs från och med lördagen den 21 december. Företagen har kvar 15 fordon i framförallt skolskjutstrafik.


Merit -Svensk Kollektivtrafiks nätverksträff


Pia Borg Lindblom

Den 26 och 27 november hade MERIT sin nätverksträff. Träffen inleddes med ett sjukresemöte. Där man under dagarna i gruppen diskuterade möjliga effektiviseringar både av sjukresor och senare under konferensen, av färdtjänst. Pia Borg Lindblom Blekingetrafiken/Svenska Färdtjänstföreningen berättar om slutsatser från en workshop. Hon redovisade också för den enkät som Färdtjänstföreningen gjort vad det gäller utbildningsbakgrund. En stor del av de som går på SFF;s kurser har numera socionomutbildning.

Vad det gäller workshopen (se nyhetsbrev 2019/8) kund man konstatera att det fanns en stor skillnad hur lagen tillämpades över Sverige. Svenska Färdtjänstföreningen kommer efter samråd med deltagarna vid MERIT att planera för en mer omfattande enkätundersökning avseende färdtjänsthandläggarnas utbildningsbakgrund i syfte att justera och anpassa utbudet av föreningens kurser.

Från Trafikanalys berättade Tom Petersen om det projekt man jobbar med för att få fram en bättre statistik inom området särskilda persontransporter.

Nästa MERIT blir i Falkenberg den 2 och 3 juni 2020.


Svensk Kollektivtrafiks årskonferens


Gerard Wennerström berättar om ett nationellt biljettsystem på Svensk Kollektivtrafiks årskonferens.

Tisdagen den 2 december och onsdagen den 3 från lunch till lunch höll Svensk Kollektivtrafik sin årskonferens. Bland programpunkterna fanns bland annat ”Det händer mycket inom kollektivtrafiken i Norge…!”, där Olov Grötting från Kollektivtrafikkföreningen berättade var som var på gång i Norge, ”Inblick-utblick, vad sker inom kombinerad mobilitet?”, Per-Erik Holmberg, RISE Research Institutes of Sweden informerade. Av särskilt intresse för oss som arbetar inom området särskilda persontransporter var två programpunkter dels ”Privatbil + kollektivtrafik, Skattungbyn testar nya lösningar” där Bengt Benjaminsson, Dalatrafik redovisade hur man kombinerade anropsstyrd trafik bland annat med färdtjänst och privata bilresor för att öka mobiliteten för en by. Detta skedde med hjälp av en app.

Och dels ”Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige – kritiska frågor för framgång och vad händer nu?” Gerhard Wennerström, Regeringskansliet (se artikel ovan).

Västtrafik håller koll på sina entreprenörer


Mikael Olsson, Västtrafik. Foto: VGAB

När Västtrafik genomförde en av sina kontroller upptäckte man att en av entreprenörerna inte skött sina inbetalningar till skatteverket.

-I det här fallet har överträdelsen varit så pass grov att Västtrafik valt att säga upp avtalet omgående. Enligt Mikael Olsson, som sitter i ledningsgruppen hos Västtrafik, handlar det om att leverantören K-holm Vård o Omsorg AB inte gjort rätt för sig när det kommer till skatter och arbetsgivaravgifter.

– Det kan röra sig om belopp om en halv miljon kronor i månaden, säger Mikael Olsson.

Enligt Mikael Olsson dras färdtjänstbranschen med en hel del oseriösa aktörer.

– De flesta som kör för oss är väldigt bra, sedan finns det vissa företag i den här branschen som har problem och därför har vi väldigt hårda uppföljningar. Det ska gå schysst till och resenärerna ska inte drabbas.


En God Jul och ett Gott Nytt År önskas våra prenumeranter!


“Vintersol” Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!