Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 8 – 2020

Fördjupningskurs 1 i Färdtjänstfrågor – 1 dag Webbsänd

Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos trafikhuvudmän som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänst-ärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”färdtjänst av god kvalitet” Vad innebär lagens begrepp? Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol?, Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?, hjälpmedel – vad får tas med på resorna?

Kursledare är Henry Freij och kursen äger rum tisdag den 8 december kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmälan tillgänglig inom kort på www.fardtjanst.nu


SFF har haft webbutbildning

Den 6 och 7 oktober 2020 hade SFF sin första webbsända utbildning. Det var grundkursen i färdtjänst och riksfärdtjänst som drevs på detta sätt.

Själva webbsändningen skedde i en studio hos företaget BorisXpression i Ulricehamn. Företaget arbetar bland annat med live-streaming vid digitala möten, konferenser, utbildningar.

Eftersom det var premiär tränade teamet bestående av Henry FreijCarolina BroddéusPer Junesjö och BorisXpressions Peter Classon dagen före. Det visade sig vara väl värda timmar.

Kurserna var starkt komprimerade. Dialogen med deltagarna skedde via chattfunktionen.
En nyhet var att man översiktligt gick igenom barnkonventionen som den 1 januari 2020 blev svensk lag.

Vid den utvärdering som gjordes efter visade det sig att kurserna var uppskattade. Utifrån det resultatet har SFF beslutat att ge fortsättningskursen i färdtjänst som webbutbildning den 8 december 2020.


Programmet för våren 2021 är färdigt

OBS! Vårens program förutsätter att pandemin tillåter det. SFF;s styrelse kommer att i så god tid som möjligt ge besked.

Grundkurs i färdtjänstkunskap – Henry Freij/Per Junesjö
Tid: Tisd. 13 april – onsd. 14 april 2021. Plats: Hotell Scandic Ariadne Stockholm

Kurs i riksfärdtjänst – Henry Freij 
Tid: Torsd. 15 april. Plats: Hotell Scandic Ariadne Stockholm

Fortsättningskurs Färdtjänst – Henry Freij
Tid: Tisd. 20 april – onsd. 21 april 2021. Plats: Hotell Scandic Ariadne Stockholm

Vårseminarium
Tid: Onsdag 5 maj 2021. Plats: Ersta konferens Stockholm

Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik
Tid: Tisdag 4 maj 2021. Plats: Ersta konferens Stockholm

Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst
Pia Borg Lindblom/Anders Göransson 
Tid: Onsdag 24 mars 2021. Plats: Ersta konferens Stockholm

Mer info inom kort på hemsidan


 Remisser på biljettutredningen

I sitt remissvar välkomnar Svensk Kollektivtrafik (SvK) regeringens strävan att öka det hållbara resandet i Sverige.

”Grundtesen att det finns ett behov av nationell samordning och större öppenhet kring kollektivtrafikdata och biljetter är bra, men vi är inte övertygade om att ett nationellt biljettsystem är det självklara svaret, och bedömer inte heller att det skulle ge någon större ökning av kollektivtrafikresandet.” Detta säger SvK i sitt remissvar över av betänkandet ”SOU 2020_25, utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige”.

Liksom SFF anser Svensk Kollektivtrafik det är olyckligt att betänkandet inte på ett tydligt sätt har integrerat tillståndspliktiga persontransporter (särskild persontrafik) i ett nationellt biljettsystem, vilket ytterligare skulle öka delaktighet och integration för utsatta grupper.

Länk: www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2020/remisssvar-svk–nationellt-biljettsystem-2020-10-15.pdf


Kritisk till dispens

Svenska Taxiförbundet är mycket kritisk till regeringens promemoria om att tillfälligt återinföra dispens från taxameterkravet.

Förslaget bidrar till fortsatt snedvriden konkurrens och försämrad skattekontroll i taxibranschen, enligt Svenska Taxiförbundet. Förbundet anser vidare att det innebär ökad risk för olaglig taxiverksamhet när taxameterkravet försvinner.

Taxiverksamhet i Sverige ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och regler. Den nu föreslagna möjligheten till dispens innebär att olaglig eller osund verksamhet kan fortsätta.
SFF avstyrkte också i sitt remissvar förlängd dispens.

Länk:  http://fardtjanst.nu/sff-remissvar-taxameterdispens/


Ingen samverkan mellan Lund och Malmö i dagsläget.

Per Tranström. Foto: Lunds kommun

Lunds Tekniska nämnd har tagit beslut om att förlänga det nuvarande färdtjänstavtalet till och med 30 september 2021 och att genomföra en upphandling med avsikt att teckna ett nytt avtal som gäller från och med 1 oktober 2021.

Beslutet om att behålla beställningscentral och trafik i ett avtal bygger på ett omfattande underlag där det bland annat framgår att både Skånetrafiken och Malmö stad står i begrepp att införa nya IT-system vilket bedöms kunna leda till inkörningsproblem

Per Tranström är färdtjänstchef på tekniska förvaltningen i Lund:
– Det är otroligt skönt att vi nu kan gå vidare och genomföra upphandlingen. Vi har redan haft en dialog med ett flertal intresserade trafikföretag så nu gäller det att knyta ihop säcken och få till en riktigt bra färdtjänst för lundaborna. Detta parallellt med att vi jobbar vidare tillsammans med Sverigetaxi för att förbättra dagens färdtjänst.

Förlängningen av det nuvarande avtalet görs i form av en direktupphandling som löper fram till och med den 30 september 2021. Alternativa upplägg som har undersökts utöver att handla upp beställningscentral och trafik i ett avtal är överlåtelse till Skånetrafiken och samarbete med andra kommuner (Malmö och Staffanstorp).

Beslutet om att behålla beställningscentral och trafik i ett avtal bygger på ett omfattande underlag.


Kävlinge kommun


Cemal Adigüzel, vd för Taxi Trelleborg. Foto: Taxi Helsingborg

Enligt Upphandling24 är konflikten mellan Kävlinge kommun och Taxi Trelleborg inte löstTaxi Trelleborg öppnar för att driva Kävlinge kommuns hävningsbeslut till domstol med krav på skadestånd.

-En advokat tittar på den möjligheten och vi får se hur det landar. Jag känner mig framför allt väldigt trött på det här ärendet som varit så fullt av konflikter ända sedan upphandlingen och med en konkurrent som då inte accepterade att vi tilldelades avtalet i Kävlinge, säger Cemal Adigüzel, vd för Taxi Trelleborg.

Kävlinge kommun menar att anledningen till hävningen är att Taxi Trelleborg brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet.


Nya regler för färdtjänsten och sjukresor i Skåne

Titti Unosdotter, Foto: Skånetrafiken

Den 1 oktober förändras reglerna för serviceresor. Det gäller bland annat var kunden kan resa och inom vilken tid kunden ska vara beredd för avresa samt vem som bedömer och intygar en sjukresa.

Syftet med förändringarna är att öka kvaliteten på servicen genom att tydliggöra reglerna i regelverket.

Färdtjänstområdet för de kommuner som Region Skåne ansvarar för kommer att omfatta Skåne och inte angränsande län, vilket är en förändring från nuvarande regler. Kunder som har ett beviljat färdtjänsttillstånd i Skåne, reser endast i Skåne från och med 1 oktober. En annan förändring är hämtningstiden. Kunden ska från och med 1 oktober vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid till 15 minuter efter avtalad tid. Det innebär att väntetiden nu kortas ner 5 minuter.

Tidigare har det endast varit legitimerad vårdpersonal inom Region Skåne som tagit beslut om sjukresa, men från och med 1 oktober öppnas dörrarna upp för legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner. Syftet är att underlätta för både kunder och vårdpersonal. De som har bäst kännedom om kundens hälsotillstånd och behov bedömer vem som får resa sjukresor.

-Legitimerad vårdpersonal i Skåne bör ha samma möjlighet att kunna ta beslut om vem som får resa sjukresa, oavsett om de arbetar inom Regionen eller inom kommunen. Det kommer underlätta för all vårdpersonal som bokar sjukresor inom Skåne när vi får en mer omfattande bredd på vilka som får bedöma och intyga, säger Titti Unosdotter.


Stöd till småföretag – bland annat Taxi

Claudio Skubla, Foto: Taxiförbundet

Onsdagen den 9 september kom ett pressmeddelande att småföretagare med enskild firma föreslås få ett stöd som liknar till det omställningsstöd som andra företagsformer kunnat söka.

Enligt pressmeddelandet från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna uppgår stödet till enskilda firmor till 5 miljarder. 3,5 miljarder under 2020 och ytterligare 1,5 miljarder under 2021.

Stödet baseras på hur stort omsättningstappet har varit jämfört med motsvarande månad 2019, där tappet måste vara minst 30 procent för perioden mars-april, 40 procent för maj och 50 procent för juni-juli.

— Förslaget och initiativet om ett stödpaket till Sveriges taxiföretag med enskild firma är välkommet. Det återstår att se om stödet matchar företagens behov. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner och kommuner inom kort står helt utan fungerande taxiverksamhet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet


Ny VD för Svensk Kollektivtrafik

Helena Leufstadius & Johan Wadman. Foto: Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Johan Wadman till ny vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Johan Wadman är idag trafikdirektör på Region Uppsala och tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet. Han ersätter Helena Leufstadius som kommer att avsluta sitt uppdrag och gå i pension.

Johan Wadman har en gedigen erfarenhet och kunskap inom trafikområdet, med 25 år i kollektivtrafikbranschen. De senaste nio åren har han arbetat som trafikdirektör på Region Uppsala med ansvar för UL (Region Uppsala) samt länets regionala trafik och samhällsutvecklingsarbeten. Dessförinnan har han haft chefspositioner inom SJ, bland annat med ansvar för trafikupphandlingar och regionaltåg.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av Svensk Kollektivtrafik, inte minst genom att bidra till Sveriges omstart av kollektivtrafiken och hitta de nya styrkorna och fördelarna i våra ändrade beteenden under pandemin, kommenterar Johan Wadman.

– Jag är glad och stolt över att kunna göra en så stark rekrytering till Sveriges samlade kollektivtrafik. Johans gedigna branscherfarenhet kommer att vara till stor nytta för kollektivtrafiken när han tar rollen som ny VD för Svensk Kollektivtrafik. Inte minst i de högaktuella och strategiska frågor som nu kräver vår oavkortade kraftsamling, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

– Med Johan vid rodret kan jag helt lugnt gå i pension och veta att Svensk Kollektivtrafik kommer att ta sig an alla utmaningar och fortsatt bidra till att utveckla kollektivtrafiken i Sverige, säger Helena Leufstadius, avgående vd för Svensk Kollektivtrafik.


En fortsatt skön höst önskas alla våra läsare


Höstskog. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!