Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev – 6 – 2019

Våra kurser – hösten 2019

  • 10 – 11 september – Färdtjänstkunskap grundkurs
  • 8 – 9 oktober – Fördjupning Färdtjänst
  • 12 september – Riksfärdtjänst
  • 15 oktober – Seminarium ang handläggning Se nedan
  • 14 november – Fortsättningskurs Riksfärdtjänst

Läs mer om höstens kurser på vår hemsidaNyhet! Utredningar och beslut – diskussion kring ärenden

Många handläggare har idag tillgång till JP Infonet eller motsvarande och därmed stora möjligheter att följa hur domstolarna resonerar och dömer. Målet med den här dagen är inte diskussion kring domar utan diskussion kring de olikheter i handläggningen som de olika arbetssätten och lokala regelverken innebär. Hur kan man tänka när man har en ansökan framför sig? Dagen är upplagd som en workshop och bygger på ett aktivt deltagande från alla!

Antalet deltagare är max 25 min 12 personer

Detta är ett ”försöks och utvecklingsseminarium” och omfattar en dag 09.00-16.30 (samling 09.00 kaffe, lunch 12.00-12.45, kaffe 14.30). Erfarenheterna kommer att ligga till grund för att inordna denna kurs i det ordinarie utbudet.

Kursupplägg: Kortare inledning kring förvaltningslag och utredningsmetodik. Därefter diskussion i små grupper kring ärenden med olika problematik och svårighetsgrad. Deltagarna kopplar till lag, domar och eget arbetssätt. Mycket praktisk inriktning. Kursledning deltar, speglar och gör inspel. Öppen diskussion utifrån egna erfarenheter.

Varje deltagare bidrar med ett eget ärende/frågeställning. Ärendet ska vara avpersonifierat och sammanfattat för diskussion ur ett allmänt perspektiv. Det kan gälla antingen en vanligt förekommande typ av frågeställning eller en som dyker upp mer sällan och av den anledningen behöver diskuteras. Ärendet skickas in till kursledningen senast 14 dagar före kursstart.
Deltagarna tar även med sitt lokala regelverk för färdtjänst.

Deltagarprofil: Handläggare med viss vana vid utredning – handläggning. Troligen arbetat med handläggning något år åtminstone. Workshopen är självklart öppen för alla men nedanstående kan tjäna som ledtråd till vilka workshopen vänder sig.
Mål med dagen: Diskussionen är främsta målet. Ärendena är konstruerade/avpersonifierade verkliga ärenden och något facit finns inte. Tanken är att deltagarna genom att diskutera kring olika problem ska finna förhållningssätt och byta erfarenheter med varandra. Arbetssätt och lokala regelverk skiljer så pass mycket att något rätt och fel knappast kan utdömas, endast lägstanivå utifrån vad en sökande åtminstone bör ha rätt till samt hur en rimligt genomförd utredning kan se ut.

Seminarieledare är Anders Göransson (tidigare chef för serviceresor region Kronoberg) och Pia Borg Lindblom (handläggare Region Blekinge).

Kurskostnad : avgiftsfri (”testkurs”). Deltagarna står själv för resa och eventuellt boende. En avgift på 1000 SEK tas ut om deltagare uteblir utan att avanmäla.

Anmäl dig här!Ny ordförande

Kristoffer Tamsons är trafikregionråd i Stockholm

Svensk kollektivtrafik – som samlar regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag – valde vid sin årsstämma Tamsons att efterträda Region Kalmars socialdemokrat Ulf Nilsson som ordförande.

Kristoffer Tamsons är trafikregionråd i Stockholm och ordförande för Trafiknämnden och SL. Nyligen utsågs han också till ordförande för Mälardalsrådet.

Till Svensk Kollektivtrafiks presidium valdes även Ulrika Frick (MP, Västra Götaland) som förste vice ordförande och Tommy Levinsson (S, Västmanland) som andre vice ordförande.

Region Stockholm har Sveriges största färdtjänstverksamhet och är nummer tre i världen efter New York och Chicago.


Det går bättre för Skånetrafiken

 

Titti Unosdotter. Foto: Linkedin

För ett år sedan tog Skånetrafiken hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi. Ökad punktlighet, kortare telefonköer, bättre bemötande och kortare handläggningstider för färdtjänstansökningar är några av förbättringarna.
Skånetrafikens månadsrapport för april visar att serviceresornas punktlighet är uppe i 93 procent, vilket är tre procentenheter bättre jämfört med förra året. Bemötandet av samtalsmottagare är likaledes uppe i 93 procent jämfört med 80 procent för ett år sedan.

– Det är en markant ökning. Under året har vi jobbat med att bygga upp verksamheten med beställningscentralen, att centralisera verksamheten till Hässleholm och att utbilda och rekrytera personal för att minska telefonköerna. Därför är det roligt att siffrorna blivit bättre, men vi är inte nöjda och har fortfarande en hel del kvar att göra, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef Serviceresor.

Kundnöjdheten, som mäts på hela resan från bokning till att resan har utförts, visar också en förbättring och kunderna känner sig numera tryggare med i sin resa. Betyget för hela resan låg i april på 88 procent. Färdtjänstresorna har ökat en aning, men beror främst på att ytterligare en kommun har tillkommit under året.
-Det är mycket glädjande att vi höjt kvaliteten för våra kunder med bättre punktlighet och att de även känner sig trygga med sin resa. Dessutom har vi en budget i balans för första gången på flera år, säger Titti Unosdotter.

Den 23 maj lanserades även en ny sjukreseportal för vårdpersonal. I portalen kan vårdpersonal både boka sjukresa och skapa webbintyg. 42 procent av alla bokningar som vården administrerar sker idag via webbokning. Effekterna av webbokningen är främst att personalen i beställningscentralen blir avlastad i telefon, kortare köer och att bokningen går snabbare.Bakläxa i Örebro

Carl Ryrberg

Region Örebro län får bakläxa av högsta förvaltningsdomstolen. Ett avtal om serviceresor som Regionen tecknade med ett taxibolag har nu ogiltigförklarats av högsta instans.

Region Örebro län tecknade för fyra år sedan ett avtal med ett taxibolag om att köra färdtjänst och sjukresor.

När Regionen senare ändrade avtalet ansåg konkurrerande taxibolag att det handlade om en ny upphandling och att avtalet ska ogiltigförklaras.

Nu har Högsta förvaltningsrätten avgjort frågan och konstaterat att avtalet är ogiltigt och gick därmed emot Kammarrättens beslut.

– Det kommer inte att påverka de som reser med färdtjänst men det kan bli ekonomiska konsekvenser för regionen i förlängningen säger Carl Ryrberg på Region Örebro län. Carl Ryrberg arbetar som upphandlingsjurist på Region Örebro län.

Domen som helhet finns här:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Avgoranden/Domar-och-beslut/2019/Offentlig-upphandling/ och en analys här https://upphandling24.se/hfd-exceptionella-omstandigheter-kravs-for-att-andrat-avtal-ska-besta/


 

Karlstads färdtjänst går in i Region Värmland

Region Värmlands regionfullmäktige har beslutat att Region Värmland tar över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad kommun från och med den 1 juli. Därmed hanterar Region Värmland trafiken i alla Värmlands kommuner.

Färdtjänsten var innan årsskiftet en del av Karlstadsbuss och Karlstads kommun. Den 1 januari gick Karlstadsbuss över från kommunen till Region Värmland men färdtjänsten låg kvar inom Karlstads kommun. Det finns stora fördelar med att samordna färdtjänsten och den övriga kollektivtrafiken. Därför flyttar nu färdtjänsten efter och blir en del av Region Värmland tillsammans med Karlstadsbuss och Värmlandstrafik säger man från regionens sida.

Den 1 juli 2019 flyttar färdtjänsthandläggarna från Karlstad kommun över till Region Värmland.


En skön sommar önskar Svenska Färdtjänstföreningen!


Pion i blom. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!