Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 5 – 2021

Landet runt i Coronatider

Under MERIT-mötet 2 juni diskuterades läget för serviceresor. Hur ser resandet ut, hur är ansökningsläget för färdtjänst, vilka restriktioner har man kvar och vilka utmaningar ser man framåt. Det har inte skett några större förändringar avseende området serviceresor sedan tidigare rapport i slutet av april och sett över hela landet är man ganska samstämmig i sina erfarenheter.

De flesta har kvar ensamåkning men börjar i samråd med smittskyddet se över reglerna. Några planera att ta bort ensamåkning i färdtjänst under juli men behålla det i sjukresor. Några planerar att behålla ensamåkningen till månadsskiftet augusti-september. Andra har inte tagit ställning. Besked och rekommendationer från smittskyddet varierar över landet.

Ensamåkningen verkar vara ett huvudskäl till den kapacitetsbrist flera ser komma när resandet nu börjar öka, långsamt och försiktigt på vissa ställen, betydligt snabbare på andra. Sjukresorna tenderar att öka snabbare än färdtjänstresorna. Även sjukresor utomläns ökar på något håll då vården försöker komma ikapp med sina vårdköer genom att skicka patienter för utomlänsvård. Under sommaren påtalar flera att man kommer att klara sig tack vare att skolskjutsarna står still under sommarlovet men i samband med skolstarten kommer det bli svårt att få ihop trafiken om ensamåkningen ska fortsätta.

De flesta har krav eller rekommendation om munskydd för chaufförer och resenärer. Några regioner har prioriterat vaccination av förare i servicefordon, andra har inte gjort det.

Covidtransporterna finns kvar men flertalet uppger att de minskar kraftigt, att antalet fordon dras ner och/eller att andra tagit över körningarna. Antingen har man särskilda fordon som endast kör covidtransporter eller använder man samma fordon som i serviceresor i övrigt men har tid och resurser avsatt för sanering av fordonen. Resor till PCR-tester har minskat vilket indikerar att smittan är på väg nedåt.

Vaccinationsresor finns kvar på de flesta håll men används i olika hög grad. Möjligen beroende på kostnad och övriga villkor som skiljer sig åt. Några kör endast personer 70+, någon har vaccinationsresor för färdtjänstkunder, personer i SÄBO och hemsjukvård, andra kör alla som inte kan ta sig till vaccination på annat sätt. Ett högt pris för resan påverkar i hög grad användandet och priset varierar stort över landet från helt gratis till 140 SEK/enkel resa.

Flera rapporterar att antalet ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst tagit fart efter att ha legat lågt under pandemin. På något ställe har antalet färdtjänsttillstånd gått ner relativt kraftigt på grund av minskat inflöde av ansökningar. Det väcker frågor om hur det kommer att bli framåt, om antalet ansökningar kommer att öka rejält och antalet tillstånd återgå till tidigare nivå eller om man nu kommer att landa på en lägre nivå avseende tillstånd.

Sammanfattningsvis verkar de flesta regioner nu kraftsamla för att hitta vägar mot en återgång till mer normala förhållanden avseende serviceresor. De gradvisa och ibland ryckiga lättnaderna i restriktionerna som kommer från myndigheterna kan bli svårt att hantera varför flera aviserar att man hellre kommer att behålla tidigare restriktioner tills man vet att lättnader kan göras och då hellre ta färre men större steg. En viss farhåga vädrar också om hur kunderna kommer att uppleva en återgång till samplanering. Han man vant sig vid ensamåkningen och finner den trygg och självklar eller kommer man att acceptera en återgång till den gamla ordningen. Det återstår att se.


Förlängt avtal Stockholm Stad

Magnus Klintbäck. Foto Cabonline

Sverigetaxi med TaxiKurir som underleverantör får fortsatt förtroende att köra skolskjuts fram till och med mars 2024 åt Stockholm stad.

Det nya avtalet kan förlängas upp till ytterligare två år. Sverigetaxi och TaxiKurir har dessförinnan under många år utfört olika typer av turbundna resor inom Stockholm stad.

– Vi är stolta och glada över att återigen få förnyat förtroendet att fortsatt få utveckla samarbetet med Stockholm stad. Skol- och omsorgsresorna är ett dagligt prov på punktlighet och service och driver oss framåt i vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete, säger Magnus Klintbäck, vd Cabonline Stockholm, som äger varumärket Sverigetaxi


Förändringar inom Region Värmland

Anders Wahlén. foto Värmlandstrafiken

Inom Region Värmland finns sedan tiotalet år en länsfärdtjänst, som körs under varumärket Värmlandstrafik.

Under 2019 överlät Karlstads kommun färdtjänsten till regionen. I samband med det initierades en översyn av reglementet för färdtjänsten, men även för sjukresor som regionen ansvarar för. Som underlag samlades olika reglementen ifrån landet i övrigt. Ambitionen är att ha ett sammanhållet regelverk inom regionen tills att ny servicetrafik ska upphandlas med trafikstart under hösten 2023. Ett tjänstemannaförslag till reglemente har varit på remiss till kommuner och brukarorganisationer. Utifrån remissvaren finns det finns goda förhoppningar om att ensa regelverken. Politiska beslut beräknas tas under vintern 2022.


Kvinna hittades död efter taxiresa i snöoväder – hovrätten fastställer tingsrättens dom

Efter en snöstorm i februari 2018 hittades en 77-årig kvinna död i snön utanför sitt hem i Kramfors.

Hon hade släppts av i stormen efter en sjukresa dagen innan. Taxichauffören och två företrädare för taxibolaget åtalades men friades av tingsrätten skriver SVT på sin hemsida.

På onsdagen kom hovrättens dom – där den friande domen slås fast. Ingen döms till ansvar för det inträffade.

Under det svåra snöovädret 2018 åkte den äldre kvinnan sjuktaxi från Sundsvalls sjukhus till sitt hem i Kramfors. Hon hade då telefonkontakt med sin son. Dagen efter blev sonen orolig när mamman inte svarade i telefon. Han åkte till hennes hus och hittade då henne död i snön utanför huset. I händerna höll hon fortfarande sina gåstavar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kvinna-dog-i-snostorm-efter-sjukresa-hovrattsdom-idag


För Flörtig?

Henrik får inte längre ringa bokningscentralen och beställa färdtjänstbil, allt måste ske via app, hemsida eller mejl.

Regionen anser att han uppträtt på ett sätt som man inte kan tillåta.

Om detta berättar Sveriges Radio:
https://sverigesradio.se/artikel/synskadade-henrik-far-inte-ringa-fardtjanst-ar-for-flortig


Vårseminarium blir höst dito – och det händer mer..

Vi har planerat vårt sedvanliga seminarium nu dock till hösten. Närmare bestämt den 28 oktober.

Vi hoppas att kunna hålla det på Ersta konferens men kan bli tvungna att ha det digitalt. Vi hoppas på det bästa.

Programarbetet har börjat med vi tar som vanligt gärna emot förslag!

I höst den 27 oktober har vi också vårt sedvanliga och uppskattade upphandlingsseminarium som vi samarrangerar med Svensk Kollektivtrafik. Även där vi tar som vanligt gärna emot förslag!

Och som om det inte räcker Färdtjänstutredning – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden – 27 oktober, 2021.

Allt på Ersta konferens Stockholm. Men det förutsätter naturligtvis att pandemin tillåter. Se vidare vår hemsida.


Nilsbuss lurar både förarna och länstrafiken

Det är rubriken på en artikel i tidningen Transportarbetaren.

Artikeln fortsätter ”Problemen fortsätter för färdtjänstförarna på Nilsbuss. Företaget tillämpar ett eget flextidssystem som gör att arbetstider och raster ändras godtyckligt. – Vi blir blåsta på massor av timmar varje månad. Vi har också allvarliga brister på fordonen, säger uppretade förare i Gamleby, Västervik och Emmaboda..”

På länstrafiken, KLT, är de ansvariga väl medvetna om den hårda kritiken från förarna.
– Vi försöker få ordning på problemen, säger säger man från KLT:s sida

Se vidare  https://www.transportarbetaren.se/nilsbuss-lurar-forarna-och-lanstrafiken/


Somriga hälsningar från SFF!


Utslagen pion. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!