Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 4-2019

Kallelse till SFF,s årsmöte

Svenska färdtjänstföreningens årsmöte äger rum måndagen den 9 maj kl 13.30. 2019 på Ersta Konferens, Erstagatan 1 k Stockholm. Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida.


Fler kommuner inför fritt resande

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun har beslutat att alla som är 67 år eller äldre, och folkbokförda i kommunen, beviljas gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken inom kommunen. Beslutet gäller från och med 1 maj 2019 för resor med Skånetrafikens stadsbussar, regionbussar och närtrafik inom kommunens gränser. Om resan påbörjas eller avslutas utanför kommunen, betalar man avgift till/från kommungränsen.

– Nu genomför vi hållbarhet i praktiken. Färre bilresor, ökat kollektivtrafikanvändande och ökad möjlighet för sociala möten, vilket främjar den sociala hälsan i kommunen säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun.


Fredrik Geijer, kommundirektör. Foto: Trelleborgs kommun.

– Vi ser det som ett stort samhällsvärde i att kunna erbjuda seniorer (67 år och uppåt) fri kollektivtrafik i kommunen. Det främjar ett hållbart resande och ger förutsättningar för den äldre målgruppen att välja kollektivtrafiken utifrån deras behov. Samtliga av Skånetrafikens stadsbussar I Trelleborg är tillgänglighetsanpassade vilket även möjliggör ett smidigt resande för alla säger vidare Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun.


SFF associerad medlen i Svensk Kollektivtrafik

Vi välkomnar Svenska Färdtjänstföreningen som ny associerad medlem! Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt senaste nyhetsbrev.

SFF;s styrelse beslöt i februari att söka associerat medlemskap i Svensk Kollektivtrafik, vilket nu således har beviljats.


Transportstyrelsens förslag ute på remiss

Riksdagen har beslutat att införa en ny kategori av taxitrafik. Beslutet innebär att möjligheten att få dispens från kravet på att ha taxameter i taxifordon tas bort. Istället måste den som har dispens välja mellan att skaffa taxameter eller ingå i den nya kategorin taxitrafik. Den nya kategorin innebär att taxifordon som inte har någon taxameter ska vara utrustat med en särskild utrustning för taxifordon och att taxiföretaget ska ansluta fordonet till en tillståndspliktig beställningscentral. Notera att detta även gäller fordon som kör samhällsbetalda uppdrag!

Den som väljer den nya kategorin får bara utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Beställningscentralen är skyldig att före färden till beställaren lämna ett bevis om priset för den överenskomna färden eller pris för den tid som fordonet ska stå till förfogande. Betalning ska göras till den beställningscentral som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller taxitillståndshavarens medverkan.

I förslaget till ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskild utrustning för taxifordon” beskrivs framtagandet, funktion och säkerhet mm av den särskilda utrustningen.
På Svensk Kollektivtrafiks och SFF Upphandlingsseminarium den 8 maj kommer Transportstyrelsen att närmare redovisa förslaget (se programmet nedan).


Upphandlingsseminarium

Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Färdtjänstföreningens upphandlingsseminarium den 8 maj

Det traditionella upphandlingsseminariet äger som vanligt rum på Ersta Konferens i Stockholm. Seminarieprogrammet är nu klart! Och det finns platser kvar!

Ur programmet: 

  • Upphandlingsmyndigheten redovisar sitt arbete runt sociala villkor. Från myndigheten kommer Lena Mårdh
  • Transportarbetarförbundet redovisar hur ser man på upphandlingar och taxiavtalet och beskrivning av konsekvenser man ser. Från förbundet kommer Lennart Sköld. Vi avslutar detta pass med en gemensam diskussion med bland annat Upphandlingsmyndigheten och Transportarbetarförbundet.
  • På några ställen har transportföretag inte haft förmåga att genomföra sina åtaganden. Från Västtrafik berättar Johan Wahn hur man hanterat problematiken.
  • Med teman modellavtal och viten kommer vi att ha två kortare gruppdiskussioner under dagen.
  • Taxameterdispenserna upphör helt den 1 januari 2020. Från Transportstyrelsen kommer man och redovisar de nya reglerna runt alternativet för taxameter så kallad ”särskild utrustning”.
  • Advokaten Roger Hagman, som har mångårig erfarenhet av upphandling och rättsfall inom serviceresesektorn, berättar om några intressanta case från området.
  • Från Danmark kommer Kaare Frogne och berättar om erfarenheterna av projektet Grön Taxi som drivits i Danmark
  • Fordonskontroll/uppföljning. Fredrik Eriksson på Västtrafik berättar om hur de arbetar med dessa frågor.
  • Upphandling av RIAK och Riksfärdtjänst. Otto Natt och Dag, Göteborgs stad, ger oss inblick.

Seminariet börjar klockan 09.30 (kaffe serveras från 09.00). För medlemmar i SFF eller Svensk Kollektivtrafik är priset 1400 kronor. Fika och lunch ingår.

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm

Anmälan sker på följande länk:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-05-08-upphandlingsseminarium-serviceresor/


Svenska Färdtjänstförenings vårseminarium den 9 maj

Seminariet är nu fulltecknat!


Glad Påsk önskar Svenska Färdtjänstföreningen!

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!


Önskar du avsluta din prenumeration finns alltid en länk för detta längs ner i varje mejl. Du har rätt att se, redigera eller få dina uppgifter raderade. Kontakta oss i så fall på info@fardtjanst.nu så hjälper vid dig!
Tag gärna en titt på vår integritetspolicy som du hittar här.