Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 3 – 2020

Årsmöte och vårseminarie


Foto: Privat

Svenska Färdtjänstföreningen är som ni vet en ideell förening som huvudsakligen bygger sin verksamhet på ideellt arbete och har begränsad administrativ kapacitet. Vi vet lika litet som någon annan hur långvarigt detta tvärstopp som förorsakats av Covid-19 kan bli.

SFF;s styrelse har kommit fram till att det inte på ett rimligt säkert sätt går att genomföra Vårseminariet den 13 maj. Vi har kommit till denna slutsats bland annat utifrån den riskbedömning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi tycker naturligtvis detta är tråkigt inte minst för att vi redan fått många anmälningar. Vi tyckte också att vi fått ihop ett bra och intressant program.
Vi kan bara beklaga!

Vår planering är nu inriktad på två spår:

1 – Årsmöte

Våra stadgar fodrar att vi har ett årsmöte under våren. Vi kommer därför att behålla den utsatta tiden den 13 maj kl 09.00 och genomföra årsmötet som ett telefonmöte. Vi har stämt av denna åtgärd med experter inom området och våra revisorer. Den samstämmiga uppfattningen är att med hänsyn till gällande omständigheter så är detta tillvägagångssätt OK.

2 – Vårseminariet blir i år ett höstseminarium?

Vi jobbar på att flytta seminariet till i höst. Tyvärr saknar vi den berömda kristallkulan så vi vet inte riktigt vilken tidpunkt som är lämplig. Vi vet inte heller om vi kan få alla de kvalificerade föredragshållarna som vi lyckats få till vårt event som skulle ha varit i maj. Men vi jobbar på det. Även här kommer mer information senare.


Svensk Kollektivtrafiks och Färdtjänstföreningens gemensamma upphandlingsseminarie


Mattias Andersson. Foto: Svensk Kollektivtrafik

I stället för att ställa in upphandlingsseminariet för serviceresor jobbar de båda organisationerna på att kunna genomföra det digitalt. Mattias Andersson vid Svensk Kollektivtrafik uppger att han har goda erfarenheter av denna typ av arrangemang. Så snart det finns mer information kommer den till de som anmält sig till seminariet. Ett nytt och spännande sätt att umgås i dessa Coronatider.


 
Kurser till hösten

Färdtjänstföreningen har börjat planera sin kursverksamhet inför hösten. Vi har preliminärt bokat upp ett antal kurstillfällen. Allt förutsätter naturligtvis att coronapandemin tillåter det.
Vi fortsätter som tidigare att ha huvuddelen av vår kursverksamhet på Scandic Ariadne. Genom att inte ha kurserna i centrala staden kan vi hålla priserna nere på såväl kursen som hotellrummen för de som går våra kurser.

Grundkurs färdtjänst Tisdag onsdag 6 – 7 oktober
Riksfärdtjänst Torsdag 8 oktober
Fördjupningskurs färdtjänst Tisdag onsdag 10 – 11 november
Fördjupningskurs riksfärdtjänst Torsdag 12 november
Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst Datum ej bestämd

 


Taxiförbundet vill ha mer

Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens krispaket riktad till små- och medelstora företag som presenterades under en presskonferens skriver man i ett prssmeddelande. Förslagen är ett positivt steg framåt, men långtifrån tillräckligt för att rädda taxibranschens småföretagare. Fler riktade, kraftfulla insatser behövs för att rädda jobben och företagen.

Regeringens krispaket för små- och medelstora företag handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

– Det är ett bra anslag, men långt ifrån tillräckligt för en taxibransch med många småföretagare som idag har hakan under vattenytan, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Claudio Skubla. Foto: Svenska Taxiförbundet


I Kronoberg åker man ensam

Länstrafiken har låtit meddela att som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer serviceresor att i första hand låta resenärer resa ensamma i fordonen.

I dagsläget finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19 kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. Det skriver länstrafiken Kronoberg i ett pressmeddelande.

Detta gäller från och med den 18 mars tills den 31 mars, men kan komma att förlängas.

– Serviceresor är en viktig samhällsfunktion och det känns viktigt att vi utifrån rådande situation och direktiv kan utföra resor för de som behöver på ett så säkert sätt som möjligt, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

För att klara av förändringen kommer Serviceresor behöva prioritera vilka typer av resor som ska genomföras. Högst prioritet har sjukresor, därefter färdtjänst och sist på listan kommer övriga resor.


Kris för taxi

Foto: Volvo Cars AB

Från flera håll i Sverige rapporteras det om varsel inom taxibranschen. Som exempel korttidspermitteras tretton personer på Taxi Lidköping, katastrofläge råder inom Piteå taxi. Under en enda dag tog Transports taxiombudsman i Stockholm emot 87 samtal om varsel och i första hand permitteringar. Alla handlade om coronaviruset och arbetsbrist. Att taxi har en tuff tid framför sig är helt klart och att det blir många konkurser är nog rätt troligt.

I Värmland går regionen in och garanterar att de som kör serviceresor garanteras 75 % av sina ordinarie intäkter under perioden mars – juni 2020.  Flera andra huvudmän funderar i samma banor, men har inte kommit lika långt. Krisen i coronavirusets spår har också fått allt fler att gå med i a-kassan. Så har Transports a-kassa fått ett tusental nya medlemmar under mars. Men än så länge har inte utbetalningarna börjat öka.


Remiss nya avgifter

Foto: Bukowskis

Riksdagen har beslutat att införa en ny kategori taxitrafik. Beslutet innebär att möjligheten att få dispens från kravet på att ha taxameter i taxifordon tas bort. Istället måste den som har dispens välja mellan att skaffa taxameter eller att ingå i den nya kategorin taxitrafik. Den nya kategorin innebär att ett taxifordon som inte har någon taxameter ska vara utrustat med en särskild utrustning för taxifordon och att taxiföretaget ska ansluta fordonet till en tillståndspliktig beställningscentral.

Transportstyrelsen föreslår därför nya avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av beställningscentraler för taxi.Svenska Färdtjänstföreningen påpekar att taxibranschen är en lågmarginalbransch som inte kan bära alltför stora kostnader. Man har tagit del av förslaget och har efter intern beredning kommit fram till att det inte finns några principiella invändningar mot förslagen. Man påpeka dock att det är viktigt att när tillsyn sker via timdebitering skall arbetet ske rationellt så att inga onödiga kostnader åsamkas den granskade.

Hela förslaget finns här http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/


Vårhälsningar från SFF


“Stilleben med frukt och blommor”, Balthasar van der Ast, 1620 – 1621, oljemålning på pannå, 39 × 69 cm

För att inte enbart presentera årstidsrelaterade foto här tänkte jag istället skriva något kort om ett konstverk. En liten konstpaus i dessa orostider som nu råder, säger Jan Peter Dahlqvist, konstnär och ägare till Dahlqvist Grafisk Form. Jan har under många år varit den som formgivit SFF;s nyhetsbrev.

Bilden ovan skapades 1620-21 av den holländske konstnären Balthasar van der Ast och är ett stillben, en uppställning med föremål, växter och djur i detta fall, som vanligtvis kommit att symbolisera livets förgänglighet (vanitas), men också som en hyllning till livet.

Blommor, frukter, fjärilar, spindlar, gräshoppor, en eremitkrabba i sitt skal; som betraktare bjuds man här in att begrunda och förundras över det levandes mångfald och rikedom. När målningen var ny för drygt 400 år sedan framstod den betydligt mer färgsprakande än nu. Den grå duken, som exempel, var en gång purpurrosa, men i takt med tiden har den röda fernissan som täckte bilden bleknat.

Målningen finns på Rijksmuseum i Amsterdam.

Jan Peter Dahlqvist, mars 2020


Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!