Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 3-2019

Färdtjänstföreningen har uppvaktat näringsdepartementet


Lars Lindahl, Anders Göransson, Per Junesjö och Mattias Landgren.

Den 28 mars uppvaktade SFF Näringsdepartementet och fick träffa statssekreterare Mattias Landgren och Departementssekreterare Lars Falksveden.

Föreningen framförde sina synpunkter på den utredningen om ”Särskilda Persontransporter”. Man betonade de saker man tagit upp i remissvaret, att man inte delar utredningens uppfattning bland annat i nedanstående punkter:

 • Tillstånd till färdtjänst får inte förenas med villkor även om det finns särskilda skäl (ex ej begränsa antalet resor eller anvisa kombinationsresor)
 • Ledsagare ersätts av assistent
 • Begreppet funktionsnedsatt införs jmf funktionshinder
 • kommunala självstyret bygger på en uppdelad ansvarsfördelning mellan kommun och landsting/regioner varför det inte strider mot den kommunala självstyrelsen att lagsttifta om att den regionala kollektivtrafikhuvudmannen ska ansvara för färdtjänst
 • För taxi maxbelopp motsvarande 0,25% av prisbasbeloppet; ingen kostnadsbegränsning av resan

Man tog också upp överenskommelsen i regeringsförklaringen om att ett nationellt biljettsystem införs för all kollektivtrafik i hela Sverige och poängterade att även särskilda personresor skall inkluderas! Till detta fanns flera skäl bland annat:

 • man ska kunna använda samma betalningssystem även här.
 • underlätta byte mellan särskild persontrafik och allmän.
 • Framtidssäkra, fler och fler huvudmän använder taxi och anropsstyrd trafik i den allmänna kollektivtrafiken.

 Bengt Knutsson går i pension

Anna-Karin Malm från SFF överlämnar en minnesgåva till Bengt Knutsson

Efter 45 yrkesverksamma år inom färdtjänst o flexlinjefrågor går Bengt Knutsson i pension. Han avtackades den 28 mars. Bengt har varit verksam inom många av våra ansvarsområden; bussförare, tillståndshandläggare, trafikutvecklare, ekonomichef, chef för flexlinjetrafiken, t.f trafikchef och är sedan 2018 planeringsledare. Under hans år har färdtjänsten varit en del av Göteborgs spårvägar, egen Färdtjänstförvaltning och och nu en del av Trafikkontoret.

1974 – det år som Bengt anställdes hade Sverige oljekris, ABBA vann Eurovison, 18-åringar fick rösträtt och Sveriges kungen fick enbart ceremoniell makt. Göteborgs befolkning minskade stadigt under hela 70-talet. Göteborg rev bostäder. Och Askim, Styrsö och Rödbo blev en del av Göteborgs kommun. Styrsö är för övrigt den enda ö utan fast förbindelse med fastlandet där det finns flexlinje och  färdtjänstfordon stationerade på ön och detta förnyade ö-avtal blev ett av Bengts sista upphandlingar innan pensionen.

Från Svenska Färdtjänstföreningen avtackades Bengt av Anna-Karin Malm.


Sjukresor har begränsningar


Landstinget i Kalmar län fick rätt till slut som nekade en man, hemmahörande i Emmaboda kommun, ersättning för sjukresor för behandling i Kronobergs län. Mannen hade på eget initiativ valt att behandlas i Kronoberg, det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i målet.

Mannen, som inte fått någon besvärshänvisning, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Växjö och begärde att det skulle laglighetsprövas.

Han ansåg sig ha rätt att överklaga beslutet med stöd av artikel 6 i Europakonventionen och påpekade att han hade blivit remitterad till Växjö för dialys.

Ärendet vandrade ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen. HFD konstaterar att det varken av patientlagen eller lagen om kostnadsersättning vid sjukresor framgår att landstingen har en skyldighet att ersätta reskostnader till sjukhus i annat län.

Länk till artikel på Dagens Juridik


Skånetrafiken – bäst på Webben!


Skärmdump – Skånetrafikens hemsida.

Det databaserade techmedia-, event och marknadsföringsföretaget IDG utsåg i samarbete med Webbdagarna, nyligen Sveriges bästa 100 sajter. Gissa att Skånetrafiken blev stolta då man inte bara var nominerade utan också vann i kategorin ”Bästa resesajt”. Dessutom mot flera tunga motståndare!
I sin motivering skriver IDG att vi på Skånetrafiken ”satsar ordentligt på det digitala”.

Under 2018 och 2019 införde man flera smarta tjänster, som en helt ny företagssida där det bland annat går att köpa och skicka biljetter till anställda och en webbaserad bokningstjänst för sjukresor – som direkt blev succé. Senast infördes också ett test av tjänsten ”fordon på karta”. Ett sätt att följa sin buss i realtid och bli ”hypnotiserad av att följa med när 171 svänger av på Kungsgatan”.

Se vidare: https://www.skanetrafiken.se/nyhetsarkiv/basta-resesajt/


 

Upphandlingsseminarium

Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Färdtjänstföreningens upphandlingsseminarium den 8 maj

Det traditionella upphandlingsseminariet äger som vanligt rum på Ersta Konferens i Stockholm. Seminarieprogrammet är nu klart! Och det finns platser kvar!

Ur programmet: 

 • Upphandlingsmyndigheten redovisar sitt arbete runt sociala villkor. Från myndigheten kommer Lena Mårdh
 • Transportarbetarförbundet redovisar hur ser man på upphandlingar och taxiavtalet och beskrivning av konsekvenser man ser. Från förbundet kommer Lennart Sköld. Vi avslutar detta pass med en gemensam diskussion med bland annat Upphandlingsmyndigheten och Transportarbetarförbundet.
 • På några ställen har transportföretag inte haft förmåga att genomföra sina åtaganden. Från Västtrafik berättar Johan Wahn hur man hanterat problematiken.
 • Med teman modellavtal och viten kommer vi att ha två kortare gruppdiskussioner under dagen.
 • Taxameterdispenserna upphör helt den 1 januari 2020. Från Transportstyrelsen kommer man och redovisar de nya reglerna runt alternativet för taxameter så kallad ”särskild utrustning”.
 • Advokaten Roger Hagman, som har mångårig erfarenhet av upphandling och rättsfall inom serviceresesektorn, berättar om några intressanta case från området.
 • Från Danmark kommer Kaare Frogne och berättar om erfarenheterna av projektet Grön Taxi som drivits i Danmark
 • Fordonskontroll/uppföljning. Fredrik Eriksson på Västtrafik berättar om hur de arbetar med dessa frågor.
 • Upphandling av RIAK och Riksfärdtjänst. Otto Natt och Dag, Göteborgs stad, ger oss inblick.

Seminariet börjar klockan 09.30 (kaffe serveras från 09.00). För medlemmar i SFF eller Svensk Kollektivtrafik är priset 1400 kronor. Fika och lunch ingår.

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm

Anmälan sker på följande länk:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-05-08-upphandlingsseminarium-serviceresor/


Svenska Färdtjänstförenings vårseminarium den 9 maj

Det traditionella vårseminariet äger som vanligt rum på Ersta Konferens i Stockholm. Seminariet är i stort fulltecknat.

Ur programmet:    

 • En programpunkt som behandlar utredningen om ”särskilda persontransporter” (d.v.s färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor) kommer att finnas på programmet. Vi jagar just nu föreläsare.
 • SKL driver ett projekt om sverigegemensamt medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Peter Lindgren från Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sara Rhudin och Mattias Andersson berättar om vad som är aktuellt från SKL respektive Svensk Kollektivtrafik.
 • Funktionshinder i kollektivtrafik (regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning). Tom Andersson från Trafikanalys redovisar utredningen
 • NP-diagnoser inom färdtjänst. Habiltieringsöverläkare Anders Nyqvist, Växjö delar med sig av sina erfarenheter.
 • Vi ägnar en lång stund till att lyssna till Henry Freij som redovisar intressanta domar och rättsfall från färdtjänst och riksfärdtjänst
 • I ett par korta programpunkter redovisar vi hur det gått för Umeå med sitt nya E-tjänst i verksamhetssystemet och redovisar den ministudie som gjorts angående utbildningsbakgrund på de som gått SFF;s kurser.

Kaffe serveras från 09.00 och seminariet börjar kl 09.30 (obs tiden). En person från varje medlemsorganisation/sponsor deltar avgiftsfritt. Tillkommande betalar 900 kronor.
OBS! Endast ett fåtal platser kvar.

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm

Anmäl dig på SFF,s hemsida: Länk


Ny chef för färdtjänsten i Malmö

Lars Hellström blir ny chef för färdtjänsten i Malmö stad.

I september fick Lars (bild ovan) den nyinrättade tjänsten som färdtjänstchef i Lunds kommun. Nu har han sagt upp sig för ett jobb som färdtjänstchef i Malmö. Innan han tog över ansvaret för färdtjänsten i Lund från kommunens kollektivtrafikchef Ronnie Kalén hade Lars Hellström arbetat med färdtjänst och sjukresor på Skånetrafiken i 16 år.

Lars menar att Lund har ett par utmaningar. Dels den pågående rättsprocess om upphandlingen som nu är tillbaka i förvaltningsrätten, dels att få en bra dialog med Sverigetaxi och hitta samarbetsformer som gagnar dem som använder färdtjänsten. Här tycker dock Lars att det fungerar bättre och bättre.


 

Komvux i Oskarshamn kompletterar bussutbildning med taxi

Utbildningen löper under  25 veckor för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss. Efter avklarade och godkända prov erhåller man Yrkesförarkompetensbevis samt körkort med behörighet D. Den praktiska delen av utbildningen består av körning med buss samt undervisning kring daglig service och underhåll av fordonet.

Därefter kan man komplettera med 400 studiepoäng på bussförarutbildning med kurser som engelska på gymnasienivå, akut omhändertagande, servicekunskap samt taxikort. Det ger den högsta behörigheten för körkortsklassen D-persontransport.
Behörig till utbildningen man om man har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap samt godkänt B-körkort.Ljuset har återvänt och saven stiger i björkarna

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!


Foto: © “Tulpan”, Jan Peter Dahlqvist, 2019