Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 2 – 2019

Svenska Färdtjänstföreningens vårseminarium –
9 maj


Islossning. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Det traditionella vårseminariet äger som vanligt rum på Ersta Konferens i Stockholm. Seminariet börjar nu ta form. Fortfarande återstår några programpunkter.

UR PROGRAMMET:

 • En programpunkt som behandlar utredningen om ”särskilda persontransporter” (dvs färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor) kommer att finnas på programmet. Vi jagar just nu föreläsare.
 • SKL driver ett projekt om Sverige-gemensamt medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Peter Lindgren från Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sara Rhudin och Mattias Andersson berättar om vad som är aktuellt från SKL respektive Svensk Kollektivtrafik.
 • Funktionshinder i kollektivtrafik (regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning). Tom Andersson från Trafikanalys redovisar utredningen
 • NP-diagnoser inom färdtjänst. Habiltieringsöverläkare Anders Nyqvist, Växjö delar med sig av sina erfarenheter.
 • Vi ägnar en lång stund till att lyssna till Henry Freij som redovisar intressanta domar och rättsfall från färdtjänst och riksfärdtjänst
 • I ett par korta programpunkter redovisar vi hur det gått för Umeå med sitt nya e-tjänst i verksamhetssystemet och redovisar den ministudie som gjorts angående utbildningsbakgrund på de som gått SFF;s kurser.

Kaffe serveras från 09.00 och seminariet börjar kl 09.30 (obs tiden!). En person från varje medlemsorganisation/sponsor deltar avgiftsfritt. Tillkommande betalar 900 kronor.

Plats: Ersta konferens & hotell Erstagatan 1K Stockholm

Anmäl Dig här!


Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Färdtjänstföreningens upphandlingsseminarium –
8 maj

Det traditionella upphandlingsseminariet äger som vanligt rum på Ersta Konferens i Stockholm. Seminariet börjar nu ta form men fortfarande återstår några programpunkter.

UR PROGRAMMET:

 • Upphandlingsmyndigheten redovisar sitt arbete runt sociala villkor. Från myndigheten kommer Lena Mårdh.
 • Transportarbetarförbundet redovisar hur ser man på upphandlingar och taxiavtalet och beskrivning av konsekvenser de konsekvenser man ser. Från förbundet kommer Emil Burman. Vi avslutar detta pass med en gemensam diskussion med bland annat Upphandlingsmyndigheten och Transportarbetarförbundet.
 • På några ställen har transportföretag inte haft förmåga att genomföra sina åtaganden. Från Västtrafik berättar Johan Wahn hur man hanterat problematiken.
 • Med teman modellavtal och viten kommer att ha två mindre gruppdiskussioner under dagen.
 • Taxameterdispenserna helt upphör den 1 januari 2020. Från Transportstyrelsen kommer man och redovisar de nya reglerna runt alternativet för taxameter så kallad ”särskild utrustning”.
 • Hur kan man använda Frida i uppföljning av avtal redovisar Mattias Adell från Svensk Kollektivtrafik
 • Kanske för sista gången medverkar den erfarne advokaten Roger Hagman och redovisar några intressanta case. Rogers tidigare medverkan har uppskattats mycket av deltagarna
 • Från Danmark kommer Kaare Frogne och berättar om erfarenheterna om Grön Taxi

Seminariet börjar klockan 09.30 (kaffe serveras från 09.00). För medlemmar i SFF eller Svensk Kollektivtrafik är priset 1400 kronor.

Plats: Ersta konferens & hotell Erstagatan 1K Stockholm

Anmäl Dig här: https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-05-08-upphandlingsseminarium-serviceresor/


Kalender för vårens kurser och seminarier

 

 • Färdtjänst grundkurs – Henry Frey/PerJunesjö – 2-3 april – Hotell Scandic Ariadne Stockholm
 • Riksfärdtjänst – Henry Frey – 4 april – Hotell Scandic Ariadne, Stockholm
 • Färdtjänst fortsättningskurs – Henry Frey 21–22 maj – Hotell Scandic Ariadne Stockholm
 • Vårseminarium, 9 maj – Ersta konferens, Stockholm
 • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik – 8 maj – Ersta konferens, Stockholm

Länk till mer information om våra kurser samt anmälningssida.


Beställningscentral Dakar


Foto: Mia Holmgren, DN

På en trång gata i centrum av Senegals huvudstad Dakar finns en blågul bubbla. Från ett callcenter dirigerar Marimba Dia och 120 andra senegalesiska akademiker färdtjänst och sjuktransporter till kunder i Bengtsfors, Töreboda och Visby. Deras anställning började med ett halvårs intensivkurs i svenska.

Så börjar en lång artikel i Dagens Nyheter. Läs vidare här


 

Nationellt resekort

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela landet – det vill regeringen införa enligt regeringsförklaringen som presenterades.
Exakt hur ett nationellt biljettsystem skulle kunna se ut är oklart. Men enligt skrivningen så antyds det att det skulle bli möjligt att till exempel åka tunnelbana i Stockholm och spårvagn i Göteborg på samma kort. Planen är att det ska börja gälla 2022.

Många är positiva till förslaget, var och en ur sin synvinkel. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius och Samtrafikens vd Gerhard Wennerström har båda välkomnat regeringens initiativ.

Samtidigt är Kristoffer Tamson, Region Stockholm, kritisk till förslaget utifrån de risker för såväl omfattande kostnader som förgävesinvesteringar. Han är också oroliga över att regeringen med statliga pekpinnar nu vill visa vägen för omfattande tekniskt och organisatoriskt komplicerade projekt.

Enligt uppgift pågår för närvarande arbete inom Näringsdepartementet med att ta fram direktiv för den utredning som skall föreslå de regler som skall gälla.

Från SFF;s sida arbetar vi på att man inte – även denna gång – skall ”glömma bort” de särskilda persontransporterna dvs färdtjänst, skolresor, riksfärdtjänst, sjukresor och de anropsstyrda kollektivresorna som sker med personbil.


Nobina på köprunda

Som vi tidigare berättat har Nobina köpt företaget Samtrans i Stockholm. Ett företag som specialiserat sig på samhällsbetalda resor med specialfordon.

Nu ingår Nobina även avtal om att förvärva delar av bussföretaget Örslev Holding ApS på Själland i Danmark. Genom förvärvet ökar köparen sin position på den danska marknaden inför kommande anbud och breddar verksamheten till omsorgsresor och den särskilda persontransporter i Danmark.

I Danmark kallar man denna typ av resor för Flextrafik. På Själland är det Movia som är upphandlande myndighet.


Tuffare reseregler har inte gett effekt


Foto: Region Kronoberg

På fem år ökade Region Kronobergs årliga kostnader för serviceresor från 57,3 miljoner kronor till 83,2 miljoner kronor dvs 45%.

Men det totala antalet resor blev bara marginellt fler. Allt längre sjukresetransporter och fler resor till andra län är en ett skäl. Men också fler liggande transporter liksom nya och dyrare avtal på grund av större fordonskrav.

I januari infördes tuffare regler för att minska sjukresa med servicebil. Men ännu sjunker inte antalet resor.Med hopp om en vacker vår

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu. Har du även tips på vad vi skall ta upp på vårt vårseminarium så är det samma adress.
Stort tack!


Foto: © "Spår", Jan Peter Dahlqvist, 2019