Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 10-2021

SFF Kurser och seminarierVi har nu lagt vårt kurs och seminarier schema för våren 2022. Allt förutsätter naturligtvis att pandemin inte lägger hinder i vägen.

Så här ser vårens planering ut:

 • Grundkurs färdtjänst –  2 – 3  april, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Riksfärdtjänst –  4 april, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Fortsättningskurs Färdtjänst – 5 – 6 maj, Scandic Ariadne, Stockholm
 • Vårseminarium – 27 april, Ersta konferens, Stockholm
 • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  26 april, Ersta konferens, Stockholm
 • Färdtjänstutredning Workshop – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden.  26 april, Ersta konferens, Stockholm 

Mer information och anmälan hittar du på vår hemsida!SFFs Styrelsekonferens
Färdtjänstföreningen har haft ett styrelseseminarium där verksamheten framåt har diskuterats. 

Vår erfarenheten av webbaserade kurser är god, så god att vi förde en diskussion om hur vi skulle kunna fortsätta. Det man kan konstatera är att fler och delvis andra grupper deltar i webbutbildning. Styrelsens beslut blev att man under våren kör närvaro-baserade kurser och under hösten kurser via webben.

Man diskuterade också att som komplement till vårseminariet ha ett webbinarium på hösten där man under en för- eller eftermiddag kan ta upp aktuella och angelägna ämnen.Nya Upphandlingsregler
Regeringen föreslår att nya och förenklade regler ska gälla för offentliga upphandlingar från den 1 februari 2022. Här är några av nyheterna:

 1. Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort. Upphandlande myndigheter och enheter ska i stället själva få bestämma, inom vissa begränsningar, hur de vill genomföra upphandlingarna.

 2. Upphandlande myndigheter och enheter ska få föra en så kallad dialog med en eller flera leverantörer under pågående upphandling. 

 3. Möjligheten att göra reserverade upphandlingar utökas.

 4. Direktupphandlingsbeloppet ökas till 700 000 kronor (LOU) respektive 1 200 000 kronor (LUF och LUFS). För sociala och andra särskilda tjänster får direktupphandling användas om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet, det vill säga i dagsläget
  7 701 675 kronor.

 5. Direktupphandling får, under vissa förutsättningar, användas i samband med att en upphandling eller ett avtals giltighet överprövas.

 6. Direktupphandlingar under direktupphandlingsbeloppen (eller fem procent av tröskelvärdet, LUK) och tilldelning av kontrakt baserat på ramavtal behöver inte efterannonseras.

Sammantaget kan man konstatera att upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar avseende sociala och andra särskilda tjänster och B-​tjänster kommer styras av betydligt färre regler framöver.

Se vidare https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2021/nyheterna-i-det-forenklade-upphandlingsregelverket/Nobina föremål för uppköp
Brittiska Basalt Infrastructure Partners har lagt ett bud värderat till 9,3 miljarder kronor på bussbolaget Nobina. Nobinas styrelse rekommenderar ägarna att tacka ja till erbjudandet, skriver Nobina i ett pressmeddelande.

Nobina äger Göteborgs Buss, Telepass och Samtrans Omsorgsresor. Dessa dotterföretag är verksamma inom sektorn särskilda persontransporter bland annat i Västra Götaland, Skåne, Halland, Stockholms län och Blekinge.

Vilken effekt det eventuella förvärvet av Nobina får för de särskilda personresorna i ett längre perspektiv återstår att se.Blinda nekas ledsagarservice och färdtjänst


Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund. Foto: SRF

I ett debattinlägg på Dagens Nyheter skriver Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund att blinda kan inte längre röra sig utanför sina hem.

Han menar att synskadade nekas systematiskt färdtjänst och antalet som får ledsaga­rservice har mer än halverats på tio år. Nu måste politikerna agera skriver han.

Hela artikeln finns här: https://www.dn.se/debatt/blinda-maste-fa-den-hjalp-de-behover-av-samhallet/Taxiförbundet och Region Stockholm uppvaktar regeringen
Transportstyrelsen fick för ett år sedan regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna att utnyttja ett undantag som EU:s regelverk medger (EU 2018/645). Undantaget tillåter personer med B-körkort att köra bilar med totalvikt upp till 4,25 ton, förutsatt att den extra vikten är kopplad till alternativa drivmedel. 

Inom särskilda persontransporter skulle denna typ av fordon vara aktuella som specialfordon. Men idag är det mest använda drivmedlet för dem diesel. För att minska klimat­påverkan från dessa fordon behövs såväl en ökad användning av bio­drivmedel som en snabbare elektrifiering. I städerna är el- och gasfordon de överlägset bästa alternativen. Men en övergång förhindras av de tunga batterierna och gastankarna som ger el- och biogas­drivna lätta lastbilar en högre tjänste­vikt. Det medför att man inte kan köra dem på vanligt B-kort – vilket är det som gäller för taxi och färdtjänstfordon.


Fredrik Wallén, Region Stockholm

Region Stockholm med Fredrik Wallén och Svenska Taxiförbundet med Bawer Coskum har uppvaktat Regeringskansliet. Där man träffade departementsrådet Maria Gelin.

Transportstyrelsen föreslår nu att Sverige inte inför samma förändring som många EU-länder redan gjort.
Region Stockholm och Taxiförbundet menade att Transportstyrelsens inställning förhindrar att man på ett bra sätt kan gå över till en mer klimatsmart transport.Transportstyrelsen chockhöjer sina avgifter

Den första januari 2022 höjer Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik. Inte minst inom persontransporter. En avgift som införs, men som skjuts till 2023, är en årlig tillsynsavgift på 175 kronor för den som har en taxiförarlegitimation..

Den avgiftsjustering som nu genomförs är den första på två år. Transportstyrelsen beräknar den totala avgiftshöjningen uppgå till 17 %. Under samma tid dvs 2020 och 2021har vi haft en betydligt mindre kostnadsutveckling.

Regioner och kommuner köper taxitjänster (men även andra transporttjänster) för betydande belopp. Genom de särskilda persontransporterna (dvs färdtjänst, skolresor, riksfärdtjänst och sjukresor) köper kommuner/regioner betydligt mer än hälften av taxiproduktionen. De avgiftshöjningar som föreslås kan således till stor del drabba Sveriges kommuner och regioner.

Taxiförarlegitimationen kan jämföras med ett körkort för taxi. Tillsynen av körkort kostar inget för innehavaren. Inte heller busskort som också är persontransporter. Varför innehavare av taxiförarleg ska drabbas av en avgift motiveras inte. Den tillsyn som bedrivs måste vara omfattande eftersom avgiften ska rendera mer än 13 mkr (78327 leg * 175 sek =13 707 225 sek) Det är i och för sig glädjande att man satsar på tillsynen för den har under många år varit bedrövlig.

 • Risken är dessutom uppenbar att flera begär att legitimationen ”förklaras ogiltig om innehavaren begär det” (3 kap 11§ taxitrafiklagen) eftersom man är ovillig att betala en avgift som man för tillfället inte ser något skäl till. Detta kommer ytterligare att förvärra den besvärliga personalförsörjningen som redan i dag finns, en uppfattning som vi delar med både Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet säger SFFs ordförande Per Junesjö.


Stor brist på taxiförare Bawer Coskun. Förbundsdirektör och VD, Svenska Taxiförbundet.

Allt fler börjar åka taxi och färdtjänst igen – men tusentals förare har tvingats sluta. Taxibranschen har på grund av pandemin hamnat så långt efter att det kommer ta år innan de åter kan möta efterfrågan. 

Om detta skriver tidningen Mitt I.

Läget är kritiskt, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör och vd för Svenska Taxiförbundet, om taxibristen. Den drabbar just nu viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, sjuktaxi och färdtjänst.

– Dessutom drabbas hemkörningen av PCR-tester, säger han.

Taxi är också en del av komplementtrafiken för såväl kollektivtrafik som regionaltrafik.

Han målar upp en mörk bild av en bransch som utsatts för enorma nedgångar och uppgångar under kort tid. En berg- och dalbana där det är omöjligt att komma ifatt. Det kommer inte gå igång med en knapptryckning. Speciellt inte nu när pandemin fortsätter och smittspridningen ökar avslutar han.

Ett allmänt intryck är att detta gäller på många platser inte minst de större städerna. Till sist önskar Färdtjänstföreningen alla sina medlemmar, kursdeltagare och samarbetspartner en God Jul och ett Gott nytt År! 

Tack för ett gott samarbete under 2021!


“Gräs i snö”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!