Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 10 – 2020

Färdtjänstföreningens fortsättningskurs

Föreningen har för tredje gången haft en kurs på distans via Teams. Denna gång var det fortsättningskursen i färdtjänst.

Totalt var 58 anmälda men en blev sjuk så 57 var med från klockan 09 till klockan 16.

Eftersom vi har god erfarenhet av att hålla till i studio så gjorde vi så även denna gång. Åter igen hos företaget BorisXpression i Ulricehamn.

Framför kameran var Henry Freij och Carolina Broddéus höll ordning på chatten.

Att döma av de spontana tillropen som kom på chatten var kursen mycket uppskattad.
Utvärderingen håller för närvarande på att sammanställas.

Vår förhoppning är att vår ordinarie kursverksamhet skall kunna köra igång i vår. https://fardtjanst.nu/kurser/

Samtidigt pågår en diskussion inom styrelsen hur vi skall kunna utnyttja de erfarenheter vi fått av webb-baserad utbildning.


Bättre styrning mot hållbart samhälle

Civilminister Lena Micko. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Staten, kommuner och regioner köper in varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor varje år. Det är inköp som kan användas för att åstadkomma en bättre samhällsservice och bidra till en hållbar utveckling.

Regeringen ger därför Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i staten, kommuner och regioner samt följa upp denna utveckling.

– När samhället köper in varor och tjänster måste vi få ut så mycket samhällsnytta som möjligt. Myndighetsledningar och ledningar i kommuner och regioner behöver därför ta ett tydligare ägarskap för dessa frågor, säger civilminister Lena Micko.

Uppdraget till Upphandlingsmyndigheten innebär att stimulera etableringen av så kallade ändamålsenliga inköpsorganisationer. Det innebär att det finns en styrning och organisation av inköpsarbetet som utgår från ett helhetsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2022.


Problem med taxiföretag

Trendtaxi

På flera ställen i landet har man problem med företaget Trendtaxi som mist sitt tillstånd.
Det gäller Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland där men sagt upp avtalet med Trendtaxi, som kört serviceresor på uppdrag av myndigheten.

Här har man lyckats att anskaffa ersättningstrafik även om det övergångsvis inneburit vissa störningar.

Trendtaxi har också avtal för servicetrafiken i Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne som är värt 31 miljoner kronor/år i Region Värmland.

Vi har initierat en ”snabbutredning” kring juridiken och under tiden planerar vi trafiken på andra bolag som vi har avtal med säger Anders Wallén chef för servicetrafiken.


 Taxiförarna får vänta på nytt löneavtal


Tommy Wreeth. Foto: Jan Lindkvist, Transport

Avtalet för taxiförarna dröjer. Fack och arbetsgivare har tagit en liten paus i förhandlingarna.
– Det går trögt, men framåt.

Jämfört med förra avtalsrörelsen ser vi en förändrad attityd hos arbetsgivarna när det gäller synen på branschen och behovet av en förändring, säger Transports ordförande Tommy Wreeth till Transportarbetaren.


Corona-pandemin påverkar resandet

Vid en genomgång som Svensk Kollektivtrafik har haft med huvudmännen för särskilda persontransporter visade sig att resandet minskat med mellan 30 till 40 procent.

En minskning som man ser är direkt kopplad till pandemin.

På flera ställen i landet har man infört olika typer av skyddsåtgärder såsom utrustat förare med visir, rekommenderat skyddshandskar och munskydd etc.


Nätverket MERIT har haft möte

I dessa Coronatider sker så gott som alla möten digitalt. Så även med Svensk Kollektivtrafiks (SKT) nätverk MERITs .

Mattias Andersson, projektledare på SKT, konstaterade att det var rekord i antalet deltagare, cirka 100 personer hade deltagit under dagen eller del därav.

Ett par punkter som togs upp handlade om sjukresor. Dels Titti Unosdotter, Skånetrafiken som redovisade hur man följt upp de förändringar man gjort inom sjukresorna i region Skåne,
dels Maria Thid som berättade om hur man genomfört en rutin för gemensam bedömning av sjukresor.

Andra frågor som stod på dagordningen var ”Vägledning för serviceresor utifrån Coronapandemin”, ett pilotprojekt i Skåne med sk plusresor, underhandsrapporter från arbetsgrupperna fordon och upphandling, hur man stärker MERIT inom sektorn särskild persontrafik.

Åse Fredriksson och Rebecca Hedström, Göteborgs stad redovisade i dialogform hur man jobbat med barnkonventionen.

Nästa MERIT-möte, som förhoppningsvis blir ”fysiskt”, äger rum den 1 juni 2021 i Falkenberg.


Ny trafikdirektör i Blekinge

Mona Glans, trafikdirektör, Blekingetrafiken

 

Trafikdirektör Sören Bergerland har gått pension och ersättaren för honom är nu utredd. Regionstyrelsen har till ny trafikdirektör till Blekingetrafiken utsett Mona Glans.

Hon arbetar idag som flygplatsdirektör för Swedavia Bromma airport. Mona har haft olika chefspositioner inom resebranschen och flygbranschen under de senaste 25 åren, bland annat har hon varit flygplatschef för Swedavia Ronneby airport mellan åren 2009 och 2017.

Under de senaste tre åren som flygplatsdirektör för Swedavia Bromma Stockholm airport har hon bland annat haft uppdraget att modernisera flygplatsen.

Hon kommer att tillträda under första halvåret 2021.


Färdtjänstföreningen önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!


Decemberstilleben. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!