Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 1 – 2019

Kvalité i färdtjänst


Mille Salomaa Lindström, författare till rapporten

Myndigheten för Delaktighet (MFD) har genomfört en utredning om kvalitén i på uppdrag av regeringen. Den är nu överlämnad till regeringen.
Den 18 december anordnade man ett frukostseminarium där man presenterade sina slutsatser.
MFD:s förslag är i korthet:

 • krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
 • tillsyn av kvalitetsarbetet,
 • vägledning för att upphandla färdtjänst,
 • utredning om kompletterande nationell statistik,
 • tjänstestandard för kvalitet i utförandet av färdtjänst.
 • utredning av myndighetsutövningen vid beslut om färdtjänsttillstånd.

Ett 30-tal personer var närvarande.
Man hade tyvärr ingen möjlighet att sända seminariet via webben. Man testade att sända det via WebbEX men hade tyvärr ingen framgång. Över huvud taget hade man lite otur med tekniken. För närmare redovisning av utredningen se decembernumret av vårt nyhetsbrev.


Även religion avhandlas under färdtjänstresan

När en 83-åriga kvinna berättade att hon var kristen var det färdigåkt. Den muslimske chauffören blev arg, stannade och tvingade henne att lämna taxin.
-Jag visste inte var jag befann mig och kände mig helt utlämnad och förtvivlad, berättar hon.

Chauffören kör för Sverigetaxi och marknadschefen Andreas Olssén bekräftar att färdtjänstresan från Kungsängen till Danderyd avbröts i förtid. Men chauffören har en helt annan version och hävdar att den 83-åriga kvinnan uttryckt sig muslimfientligt och hotfullt, trots att han bad henne sluta. Chauffören ska också ha kontaktat beställningscentralen innan han bad kvinnan att kliva av.

Tro står mot tro och ord mot ord. Händelsen har polisanmälts men lagts ned i brist på bevis


Långbänk i Lund


Lars Hellström, färdtjänstchef, Lund

Turerna kring Lunds kommuns upphandling av ett nytt färdtjänstavtal fortsätter. Nu återgår ärendet till förvaltningsrätten för en ny prövning.

I ett pressmeddelande redogör Lunds kommun för den senaste händelseutvecklingen. Kammarrätten har lämnat ett beslut gällande upphandlingen av en ny entreprenör för färdtjänsten i Lund.

Men eftersom kommunen i sitt överklagande till kammarrätten framförde ytterligare brister i anbudet, som inte hade prövats av förvaltningsrätten, återförvisas de nya delarna till den sistnämnda rättsliga instansen.
Återförvisningen gäller de delar av ärendet som berör Taxi Helsingborg.

– Vi är glada att kammarrätten gav oss rätt när det gäller anbudet från Ringduve Taxi beställningscentral. Vi avvaktar nu förvaltningsrättens dom när det gäller Taxi Helsingborgs anbud, säger Lars Hellström, färdtjänstchef, i pressmeddelandet.
På grund av rättsprocessen har Lund tecknat ett nytt avtal med den nuvarande operatören, Taxi Helsingborg, som sträcker sig fram till 30 september i år.

Samtidigt pågår ett arbete för att få Taxi Helsingborg att rätta till de brister som gått ut över färdtjänstnyttjarna.


Oenighet om löneavtal

Taxiraketen i Falkenberg blev stor vinnare när Hallandstrafiken upphandlade färdtjänst. Men många förare blev blåsta på lön och vid årsskiftet införde bolaget procentlön, rakt ackord, trots att upphandlaren kräver månadslön enligt Transport facket. Transport förhandlade nyligen fram ett kännbart skadestånd. Taxiraketen, har omkring 100 bilar. De samhällsbetalda resorna står för en stor del av omsättningen. Vid upphandlingen ställde Hallandstrafiken ovanligt skarpa krav på taxibolagen som lämnade anbud baserat på Upphandlingsmyndighetens arbetsrättsliga villkor. Förarna ska ha fast månadslön eller timlön i nivå med kollektivavtalet, plus avtalsenlig ob- och övertidsersättning. I höstas fick Transportarbetarförbundet indikationer på att lönerna var felaktiga i Taxiraketen. –Parterna förhandlade. Bolaget medgav brister och gick till slut med på att betala ett rejält skadestånd. Martin Jonsson från Transport vill inte avslöja exakt hur stort skadestånd blev. Men han är allt annat än nöjd: – Det känns som ett misslyckande när anställda inte vågar kräva sin rätt. Nu går pengarna till Transport i stället. Dessutom införde Taxiraketen procentlön, tvärtemot kravet i Hallandstrafikens upphandling.Daniel Bernhardt, enhetschef, Hallandstrafiken. Foto: KD Halland

Daniel Bernhardt är enhetschef på Hallandstrafiken och kommenterar det hela så här:
– Vi har fått detta till oss och har fört dialog både med Taxiraketen och Transportarbetarförbundet och vi har en bra uppfattning om vad tvisten mellan dessa parter gäller. Hallandstrafiken kommer nu fortsätta med sin ordinarie avtalsuppföljning där de arbetsrättsliga villkoren kommer kontrolleras hos samtliga kontrakterade Trafikföretag, inklusive Taxiraketen, och då kan det fastställas om något eller några bolag bryter mot detta villkor. Om detta är fallet kommer Trafikföretagen få möjlighet att göra rätt för sig enligt avtalet eller så inleds en avtalstvist där erforderliga sanktionsmöjligheter i avtalet verkställs.


Oenighet om nya priser

På hälso- och sjukvårdsstyrelsens första sammanträde i Västra Götaland under den nya mandatperioden, fick den styrande ”grönblå samverkan” erfara att de fem partierna inte längre har majoritet i regionen. När V fick stöd av S och SD, så föll de grönblå partiernas förslag för avgifter inom regionens sjukresor. När frågan om nya patientavgifter för sjukresor behandlades på torsdagen fick Vänsterpartiet majoritet för sina yrkanden. Det skedde tack vare att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna stödde Vänsterpartiet. Det ena gällde hur högt högkostnadsskyddet ska vara vid sjukresor. Koncernkontoret och de grönblå partierna hade föreslagit ett tak på 2000 kronor. En höjning med 500 kronor från dagens tak på 1500 kronor. – Men Vänsterpartiet yrkande om att begränsa taket till 1650 kronor fick majoritet, konstaterar ordföranden och regionrådet Jonas Andersson (L). Dessutom sänks avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter från 150 till 80 kronor. Där hade de ledande partierna tänkt sig 100 kronor. – Sammantaget ökar regionens kostnader genom dessa beslut med 5 – 6 miljoner kronor per år, konstaterar Jonas Andersson. – Det är en ny verklighet, där vi inte längre har egen majoritet i styrelsen.Jonas Andersson, regionråd. Foto: Liberalerna, Västsverige

Enligt regionrådet Jonas Andersson kommer det ställa krav på bredare förankring i viktiga frågor i framtiden.
– Målet är att göra det enklare och mera fördelaktigt för patienterna att åka med kollektivtrafik och sjukresebussen Ronden. Dessutom minskas antalet resor med egen bil och sjukresetaxi, säger Jonas Andersson.

95 procent av alla sjukresor i Västra Götaland görs idag med sjukresetaxi eller egen bil. Syftet är att fler resor ska kunna göras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut är ett förslag till regionfullmäktige. Innan dess ska det passera regionstyrelsen.

Sammantaget innebär förslaget följande taxor från 1 juni 2019:

 • Avgiften för sjukresa med kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn och båt sänks från 60 till 20 kronor
 • Avgiften för resa med sjukresebussen Ronden tas bort helt. Avgiften är idag 60 kronor.
 • Avgiften för resa med egen bil höjs från 60 till 100 kronor.
 • Avgiften för sjukresa med flyg höjs från 60 till 200 kronor.
 • Avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter sänks från 150 till 80 kronor.
 • Avgiften för barn och ungdomar till och med 19 år tas bort helt (varierar idag mellan 60 och 150 kronor)
 • Högkostnadskyddet för sjukresor höjs från 1500 till 1650 kronor.

Kalender för vårens kurser och seminarier

 • Färdtjänst grundkurs – Henry Frey/PerJunesjö – 2-3 april – Hotell Scandic Ariadne Stockholm
 • Riksfärdtjänst– Henry Frey – 4 april – Hotell Scandic Ariadne, Stockholm
 • Färdtjänst fortsättningskurs– Henry Frey 21–22 maj – Hotell Scandic Ariadne Stockholm
 • Vårseminarium, 9 maj – Ersta konferens, Stockholm
 • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik – 8 maj – Ersta konferens, Stockholm

Länk till mer information om våra kurser samt anmälningssida.


Ringduvan kan inte flyga längre

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och därmed stora svårigheter att leva upp till sina åtaganden enligt det direktavtal som finns mellan företaget och Skånetrafiken vad det gäller sjuk- och färdtjänstresor.

Ringduvetaxi Beställningscentral är ett av Skånes största taxibolag.

Nu går Skånetrafiken ut i en direktupphandling och räknar med att kunna upphandla ett eller flera företag inom ett par veckor.

Avtalen med Ringduvetaxi rör främst bilar på avrop. Det vill säga fordon som tas in när övriga fordon är fullbokade. Det sker främst vid stort antal resande vissa dagar och tider. Några av dem är specialfordon.

Skånetrafiken har tagit in extrapersonal för att hjälpa kunder och trafikledning att prioritera och fördela trafiken efter den kapacitet som finns.

– I nuläget prioriterar vi sjukresorna och i samråd med trafikledning och kunder försöker vi styra övriga resor till tider då det finns bättre kapacitet, säger Anna Fjellner pressansvarig på Skånetrafiken.

På onsdagsmorgonen den 17 januari började Kronofogden återta Ringduvetaxis bilar.


En god fortsättning önskas våra prenumeranter

2019 års första utskick, och du.. om du har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu. Har du även tips på vad vi skall ta upp på vårt vårseminarium så är det samma adress. Stort tack!


Foto: © Jan Peter Dahlqvist, "Isiga grenar", 2019