Hoppa till innehåll

Direktiv – Samordning av särskilda persontransporter

På riksdagen.se kan du ta del av kommittédirektivet 2016:85 gällande – Samordning av särskilda persontransporter

Innehåll

 • Sammanfattning
 • Om särskilda persontransporter
 • Trafikanalys förstudie
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Skolskjuts
 • Sjukresor
 • Utförare
 • Sammanfattande problembild
 • Varför en ökad och bättre samordning är nödvändig
 • Minskade geografiska skillnader i utbud och kvalitet
 • Bättre för resenärer
 • Uppdraget att föreslå ny reglering eller förändring av befintligt regelverk
 • Andra utredningar att beakta