Hoppa till innehåll

Bortom fagert tal

SFF har nu lämnat sitt remissvar “Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering” DS 2010:20 Föreningen är allmänt possetiv utifrån perspektivet tillgänglighet. Men kräver fördjupning vad det gäller kostnadsberäkning och är kritisk till att en sådan inte finns vid remisstidpunkten. Föreningen önskar också en total översyn av lagstiftningen runt den allmänna kollektivtrafiken.

   Remiss-skrivelse-SFF-Ds-2010-20

•   Remissvar-ds-2010-20