Hoppa till innehåll

All kursverksamhet inställd i vår!

Händelseutvecklingen går snabbt nu vad det gäller Corona 19. Vår ambition var att i möjligaste mån genomföra vårens kursprogram. Men vi inser att med den utvecklingen som det hela tagit så är det inte möjligt.

Svenska Färdtjänstföreningen följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån de rekommendationer som givits har vi kommit fram till att inte går att genomföra kursprogrammet.

Se tillexempel  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/.

Varför ställer då SFF in sin kursverksamhet?

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida ”för kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.” Vid den riskbedömning vi gjort utifrån de kriterier som myndigheten ställt upp har vi kommit fram till att vi bör ställa in all kursverksamhet under vårterminen.

Dessutom har flera olika arbetsgivare tagit beslut om och infört restriktioner avseende resor och deltagande i kurser, möten etc.

Vi förstår att många oroar sig för att resa och delta i olika former av sammankomster, det kan vara dels personligt eller att myndighet/företag har tagit beslut i frågan. Många deltagare har också avbokat sin plats. 

Sammantaget leder detta till att vi ställer in kursverksamheten

Vi beklagar att beskedet kommer med kort varsel pga. situationen med Coronaviruset.

Vi hoppas att vi skall kunna och planerar för att genomföra kurserna under hösten igen.

Viktigt!

Färdtjänstföreningen kommer inte att debitera någon för kursen. Den uppkomna situationen står helt och hållet utanför vår kontroll och vi hade förstås som mål att kursen skulle kunna genomföras. Det är dock inte möjligt att få något bra resultat med för få deltagare och inte heller under nuvarande omständigheter.

Kom ihåg att ni själva står för avbokning av resa och boende och vi hoppas att det löser sig på bästa sätt för er.

 

Svenska Färdtjänstföreningen