Hoppa till innehåll

Webbinarium

Details Pris Antal
Kursavgift, för icke medlemmarshow details + 0kr SEK*  

* price includes taxes


  •  2024-09-12
     08:00 - 17:00

Svenska Färdtjänstföreningen arrangerar i samarbete med Svensk Kollektivtrafik ett webbinarium om demenssjukdomar med tillhörande svårigheter vid resor i kollektivtrafiken. Att leva med demens och successivt försämrade kognitiva funktioner i vardagen är något som många kommer att få erfara under livet – antingen som drabbad eller anhörig. Enligt en rapport från Socialstyrelsen år 2022 beräknas mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom och varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Syftet med detta webbinarium är att ge information om demenssjukdomar, ta upp relevanta frågor och aspekter ur ett handläggarperspektiv samt vad som kan vara bra att tänka på i bemötandet och kontakten med individen respektive anhöriga.

Webbinariet vänder sig till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst, men även till dig som arbetar med särskilda persontransporter som sjukresor och skolskjuts eller med tillgänglighetsfrågor inom den ordinarie kollektivtrafiken.

Föreläsare är Maria Ankarcrona, professor i Experimentell Neurogeriatrik som forskar om Alzheimers sjukdom. Hon är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Övriga medverkande:

Björn Ringström, arbetar som färdtjänsthandläggare i Uppsala kommun och är med i styrelsen för Svenska Färdtjänstföreningen.

Cecilia Erkstam, arbetar som anhörigkonsulent för närstående till personer över 65 år i Södermalms stadsdel.

Jonas Johansson, arbetar vid Svensk Kollektivtrafik som projektledare och facilitator inom Kraftsamling MERIT som är en satsning för att driva utveckling och branschfrågor inom serviceresor.

Anmälan till webbinariet gör du här via Svensk Kollektivtrafik.