Hoppa till innehåll

Upphandlingsseminarium Serviceresor

  • Upphandlingsseminarium - Serviceresor
    2021-10-27
    09:30 - 16:30

Svensk Kollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen samarrangerar ett seminarium om upphandlingsfrågor kring transporter och beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst. Detta är ett uppskattat event som arrangeras nu för sjätte året.

Även i år kommer detta seminarium att vara digitalt. Arbetet med att färdigställa programmet pågår för fullt.

Seminariet vänder sig till ansvariga tjänstemän, politiskt ansvariga och andra intresserade i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Bawer Coskun som är t.f. förbundsdirektör/VD för Svenska Taxiförbundet kommer att berätta om pandemin – vad har hänt och vad får det för effekter för taxibranschen?.  Det finns många så kallade plus-tjänster inom färdtjänsten. Henry Freij – som under många år hållit i kursverksamheten hos SFF samt varit huvudförfattare till SSF:s böcker om riksfärdtjänst och färdtjänst – har ett avsnitt om ”vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa”.

Per Tranström från Lund berättar om problem vid utvärdering av kvalité, Lars Hellström om upphandling av system samt Johan Wahn och Linda Lawrence Brown från Västtrafik om ”Digital hjälp vid byte av entreprenörer”

Seminariet är öppet och avgiftsfritt för medlemmar i SFF och Svensk kollektivtrafik och äger rum onsdagen den 27 oktober 2021 mellan ca 09.30 och ca 16.00.

Anmälan sker här: https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2021-05-04-upphandlingsseminarium-serviceresor/