Workshop färdtjänstutredning – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Workshop, utredningar och beslut
    2022-04-26
    09:00 - 16:30

Många handläggare har idag tillgång till JP Infonet eller motsvarande och därmed stora möjligheter att följa hur domstolarna resonerar och dömer. Målet med den här dagen är inte diskussion kring domar utan diskussion kring de olikheter i handläggningen som de olika arbetssätten och lokala regelverken innebär. Hur kan man tänka när man har en ansökan framför sig?

Kursmodell: Workshop

Antalet deltagare: Max 25 och min 12 personer.

Kursupplägg:

Kortare inledning kring förvaltningslag och utredningsmetodik. Därefter diskussion i små grupper kring ärenden med olika problematik och svårighetsgrad. Deltagarna kopplar till lag, domar och eget arbetssätt. Mycket praktisk inriktning. Kursledning deltar, speglar och gör inspel. Öppen diskussion utifrån egna erfarenheter.

Diskussionerna kommer att hållas kring avpersonifierade exempelärenden och deltagarna behöver således inte ta med eller skicka in egna ärenden. Om det finns något ärende som någon av deltagarna själv resonerat mycket kring eller som kan vara av allmänt intresse att ta upp kan detta skickas in till kursledningen i förväg. Det kan röra sig in svårbedömd men vanligt förekommande frågeställning eller en som dyker upp mer sällan och av den anledningen behöver diskuteras. Ärendet skickas avpersonifierat till kursledningen senast 14 dagar innan kursstart under adress info@fardtjanst.nu. och kommer att tas upp i mån av tid.

Deltagarna tar även med sitt lokala regelverk för färdtjänst.

Deltagarprofil: Handläggare med viss vana vid utredning – handläggning. Troligen arbetat med handläggning något år åtminstone. Workshopen är självklart öppen för alla men nedanstående kan tjäna som ledtråd till vilka workshopen vänder sig.

  • Handläggare som saknar möjlighet att diskutera ärenden i en grupp och som vill kunna diskutera olika syn på ärenden utifrån lag, skiftande regelverk och varierande erfarenheter.
  • Handläggare som arbetat länge, kanske ensam, i en organisation där förhållningssätt och regelverk inte förändrats eller är otydligt.
  • Handläggare som arbetar i en organisation som står inför förändringar avseende hantering av färdtjänsten.

Mål med dagen: Diskussionen är främsta målet. Ärendena är konstruerade/avpersonifierade verkliga ärenden och något facit finns inte. Tanken är att deltagarna genom att diskutera kring olika problem ska finna förhållningssätt och byta erfarenheter med varandra. Arbetssätt och lokala regelverk skiljer sig så pass mycket att något rätt och fel knappast kan utdömas, endast lägstanivå utifrån vad en sökande åtminstone bör ha rätt till samt hur en rimligt genomförd utredning kan se ut.

Seminarieledare är Anders Göransson (tidigare chef för serviceresor region Kronoberg) och Pia Borg Lindblom (handläggare Region Blekinge).

Tid: 26 april 2022
Plats: Ersta konferens
Tid: Kl. 9 – 16.30 (kaffe/te och smörgås från kl. 8.30), lunch 12 – 12.45. Kaffe 14.30
Kostnad : 1700 kronor för medlem övriga 1900 kronor. Moms tillkommer.

Plats:  

Venue Phone: 08-714 63 41

Venue Website:

adress:
Erstagatan 1K, Stockholm, Stockholms län, 11691, Sweden

Beskrivning:

Ersta konferens är en mötesplats där era behov och önskemål får styra. Allt för att konferensen med den lilla gruppen eller hela företaget ska bli så lyckad som ni tänkt er. Vi erbjuder konferenssalar för upp till 160 personer som möbleras efter era önskemål.

Vår kunniga personal finns alltid tillgängliga som stöd för er både vid planering och vid genomförande av ert möte. Vi står till ert förfogande under dagen och är behjälpliga med såväl teknisk kunskap och kontorstjänster som att bidra med ett personligt engagemang.

Spara

Spara

Spara