Aktuellt

Nyhetsbrev 7 – 2020

Persontrafik 2021 ställs in

Persontrafik, som flyttades från oktober 2020 till januari 2021, ställs in. Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget.Läs mer »Nyhetsbrev 7 – 2020

Nyhetsbrev 3 – 2020

Årsmöte och vårseminarie


Foto: Privat

Svenska Färdtjänstföreningen är som ni vet en ideell förening som huvudsakligen bygger sin verksamhet på ideellt arbete och har begränsad administrativ kapacitet. Vi vet lika litet som någon annan hur långvarigt detta tvärstopp som förorsakats av Covid-19 kan bli.Läs mer »Nyhetsbrev 3 – 2020

All kursverksamhet inställd i vår!

Händelseutvecklingen går snabbt nu vad det gäller Corona 19. Vår ambition var att i möjligaste mån genomföra vårens kursprogram. Men vi inser att med den utvecklingen som det hela tagit så är det inte möjligt.

Svenska Färdtjänstföreningen följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån de rekommendationer som givits har vi kommit fram till att inte går att genomföra kursprogrammet.

Se tillexempel  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/.

Läs mer »All kursverksamhet inställd i vår!